การสร้างแผ่น DVD จากภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพระดับมาตรฐาน

ท่านสามารถสร้างแผ่น DVD ที่สามารถเล่นบนอุปกรณ์เล่นแผ่น DVD ทั่วไป (เครื่องเล่น DVD คอมพิวเตอร์ที่สามารถเล่นแผ่น DVD เป็นต้น)

A. วิธีสร้างโดยใช้คอมพิวเตอร์

เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ Windows ท่านสามารถคัดลอกภาพเคลื่อนไหวที่นำเข้ามายังคอมพิวเตอร์ และสร้างแผ่นดีวีดีโดยใช้ PlayMemories Home
คอมพิวเตอร์ของท่านต้องสามารถสร้างแผ่นดีวีดีได้
เมื่อสร้างแผ่นดีวีดีเป็นครั้งแรก ให้เชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ติดตั้งซอฟต์แวร์เสริมเฉพาะเพิ่มเติมตามคำแนะนำบนหน้าจอ (จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีสร้างแผ่นดิสก์โดยใช้ PlayMemories Home โปรดดูที่ Help สำหรับ PlayMemories Home

B. วิธีสร้างโดยใช้อุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์

ท่านสามารถสร้างแผ่นดีวีดีโดยใช้เครื่องบันทึก Blu-ray เครื่องบันทึก HDD ฯลฯ ได้เช่นกัน
โปรดดูรายละเอียดในคู่มือการใช้งานอุปกรณ์