ลบทั้งหมด

ท่านสามารถลบรายการเมนูทั้งหมดที่เพิ่มไปยัง (เมนูของฉัน) ใน MENU

  1. MENU (เมนูของฉัน) → [ลบทั้งหมด]
  2. เลือก [ตกลง]