โหมดแฟลช

ท่านสามารถตั้งโหมดการทำงานของแฟลช

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [โหมดแฟลช] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปิดแฟลช:
แฟลชไม่ทำงาน
แฟลชอัตโนมัติ:
แฟลชทำงานในบริเวณที่มืดหรือเมื่อถ่ายย้อนแสง
ใช้แฟลชเสมอ:
แฟลชทำงานทุกครั้งที่กดชัตเตอร์
ชัตเตอร์ช้า:
แฟลชทำงานทุกครั้งที่กดชัตเตอร์ ระบบชัตเตอร์ช้าช่วยให้ท่านถ่ายภาพวัตถุและฉากหลังได้ชัดเจน โดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ช้าลง
จังหวะหลัง:
แฟลชทำงานก่อนจะเปิดรับแสงเสร็จเรียบร้อยทุกครั้งที่กดชัตเตอร์ การถ่ายภาพจังหวะหลัง ช่วยให้ท่านถ่ายภาพรอยการเคลื่อนที่ของวัตถุได้เป็นธรรมชาติ เช่น รถที่กำลังวิ่ง หรือคนกำลังเดิน

หมายเหตุ

  • ค่าเริ่มต้นขึ้นกับโหมดถ่ายภาพ
  • การตั้งค่า [โหมดแฟลช] บางรายการจะไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ