จัดเรียงรายการ

ท่านสามารถจัดเรียงรายการเมนูที่เพิ่มไปยัง (เมนูของฉัน) ใต้ MENU ได้ใหม่

  1. MENU (เมนูของฉัน) → [จัดเรียงรายการ]
  2. เลือกรายการที่ท่านต้องการย้ายโดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม
  3. เลือกปลายทางโดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม