รูปแบบ AVCHD

รูปแบบ AVCHD พัฒนาขึ้นเพื่อกล้องวิดีโอดิจิตอลความละเอียดสูงเมื่อบันทึกสัญญาณ HD (High-Definition) ด้วยเทคโนโลยีบีบอัดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง รูปแบบ MPEG-4 AVC/H.264 ใช้สำหรับบีบอัดข้อมูลวิดีโอ ขณะที่ Dolby Digital หรือระบบ Linear PCM ใช้สำหรับบีบอัดข้อมูลเสียง
รูปแบบ MPEG-4 AVC/H.264 สามารถบีบอัดข้อมูลภาพได้มีประสิทธิภาพสูงกว่ารูปแบบการบีบอัดข้อมูลภาพแบบดั้งเดิม

  • เนื่องจากรูปแบบ AVCHD ใช้เทคโนโลยีบีบอัดข้อมูล ภาพอาจไม่สม่ำเสมอในฉากที่หน้าจอ มุมภาพ หรือความสว่าง ฯลฯ เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว แต่นี่ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ