ตั้ง วันที่/เวลา

หน้าจอการตั้งนาฬิกาจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรก หรือเมื่อแบตเตอรี่สำรองแบบชาร์จได้ภายในกล้องคายประจุออกจนหมด เลือกเมนูนี้เมื่อทำการตั้งวันที่และเวลาหลังจากครั้งแรก

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้ง วันที่/เวลา] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปรับเวลาฤดูร้อน:
เลือกเวลาฤดูร้อน [เปิด]/[ปิด]

วันที่/เวลา:
ตั้งวันที่และเวลา

รูปแบบวันที่:
เลือกรูปแบบการแสดงวันที่และเวลา

คำแนะนำ

  • หากต้องการชาร์จแบตเตอรี่สำรองแบบชาร์จได้ภายในกล้อง ให้ใส่แบตเตอรี่แล้วปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงขึ้นไป
  • ถ้านาฬิกามีการรีเซ็ตทุกครั้งที่ชาร์จแบตเตอรี่ อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่สำรองแบบชาร์จได้ภายในกล้องเสื่อมประสิทธิภาพ โปรดปรึกษาศูนย์บริการ