การควบคุมกล้องโดยใช้สมาร์ทโฟน (NFC รีโมทคอนโทรลด้วย One-touch)

ท่านสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับสมาร์ทโฟนที่ใช้ NFC ได้ โดยสัมผัสอุปกรณ์ทั้งสองเข้าด้วยกัน จากนั้นสั่งงานผลิตภัณฑ์โดยใช้สมาร์ทโฟน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] ไว้ที่ [เปิด] โดยการเลือก MENU(เครือข่าย) → [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน]

 1. เปิดใช้งานฟังก์ชั่น NFC ของสมาร์ทโฟน
  • บน iPhone/iPad ให้เปิด Imaging Edge Mobile จากนั้นเลือก [สแกน NFC/QR Code ของกล้อง][สแกน NFC ของกล้อง] เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น NFC
 2. เปลี่ยนโหมดผลิตภัณฑ์นี้เป็นโหมดถ่ายภาพ
  • ฟังก์ชั่น NFC ใช้งานได้เฉพาะเมื่อ (เครื่องหมาย N) แสดงขึ้นบนหน้าจอเท่านั้น
 3. นำสมาร์ทโฟนแตะกับกล้องประมาณ 1 ถึง 2 วินาที

  สมาร์ทโฟนกับกล้องจะเชื่อมต่อกัน

  • ท่านสามารถถ่ายภาพโดยใช้รีโมทคอนโทรลในขณะที่ตรวจสอบองค์ประกอบของภาพบนหน้าจอ Imaging Edge Mobile ได้

เกี่ยวกับ “NFC”

NFC เป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้นระหว่างอุปกรณ์หลากชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือบัตร IC ฯลฯ NFC ช่วยให้การสื่อสารข้อมูลทำได้ง่ายขึ้นเพียงแตะบนจุดแตะที่กำหนด

 • NFC (Near Field Communication) คือมาตรฐานสากลของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น

หมายเหตุ

 • ถ้าท่านทำการเชื่อมต่อไม่ได้ ให้ทำดังนี้
  • เปิด Imaging Edge Mobile ในสมาร์ทโฟน จากนั้นค่อย ๆ ขยับสมาร์ทโฟนไปทาง (เครื่องหมาย N) ของผลิตภัณฑ์นี้
  • ถ้าสมาร์ทโฟนอยู่ในเคส ให้ถอดเคสออก
  • ถ้าผลิตภัณฑ์อยู่ในเคส ให้ถอดเคสออก
  • ตรวจสอบว่าได้เปิดฟังก์ชั่น NFC บนสมาร์ทโฟนของท่าน
 • อาจเกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุได้เนื่องจากการรับส่งสัญญาณ Bluetooth และการรับส่งสัญญาณ Wi-Fi (2.4 GHz) ใช้ย่านความถี่เดียวกัน หากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่เสถียร สามารถแก้ไขได้โดยการปิดฟังก์ชั่น Bluetooth ของสมาร์ทโฟน หลังจากนั้น ฟังก์ชั่นการเชื่อมโยงข้อมูลการระบุตำแหน่งจะไม่สามารถใช้งานได้
 • เมื่อตั้งค่า [โหมดเครื่องบิน] ไว้ที่ [เปิด] ท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับสมาร์ทโฟน ตั้งค่า [โหมดเครื่องบิน] ไปที่ [ปิด]
 • ถ้าผลิตภัณฑ์นี้และสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกันขณะที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในโหมดดูภาพ ภาพที่แสดงจะถูกส่งไปยังสมาร์ทโฟน