การนำเข้าภาพไปยังคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้ PlayMemories Home

PlayMemories Home ช่วยให้สามารถนำเข้าภาพได้อย่างง่ายดาย ดูรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่น PlayMemories Home ได้ที่ Help ของ PlayMemories Home

การนำเข้าภาพไปยังคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้ PlayMemories Home (สำหรับ Windows)

เมื่อ AutoPlay Wizard ปรากฏขึ้นหลังทำการเชื่อมต่อ USB ระหว่างผลิตภัณฑ์นี้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิก [Open folder to view files][OK][DCIM] จากนั้นคัดลอกภาพที่ต้องการไปยังคอมพิวเตอร์

การนำเข้าภาพไปยังคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้ PlayMemories Home (สำหรับ Mac)

เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ Mac ของท่าน ดับเบิ้ลคลิกไอคอนที่เพิ่งปรากฏขึ้นมาบนพื้นหน้าจอ → โฟลเดอร์ที่บรรจุภาพที่ท่านต้องการนำเข้า แล้วลากไฟล์ภาพไปปล่อยที่ไอคอนฮาร์ดดิสก์

หมายเหตุ

  • สำหรับฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ เช่น การนำเข้าภาพเคลื่อนไหว XAVC S หรือภาพเคลื่อนไหว AVCHD ลงในคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ PlayMemories Home
  • ห้ามแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนไฟล์/โฟลเดอร์ภาพเคลื่อนไหว AVCHD หรือ XAVC S จากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวอาจเสียหายหรือเปิดเล่นไม่ได้ ห้ามลบหรือคัดลอกภาพเคลื่อนไหว AVCHD หรือภาพเคลื่อนไหว XAVC S ในการ์ดหน่วยความจำจากคอมพิวเตอร์ Sony ไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าวผ่านทางคอมพิวเตอร์
  • หากท่านลบภาพหรือดำเนินการอื่น ๆ จากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ อาจทำให้ไฟล์ฐานข้อมูลภาพมีข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ในกรณีนี้ ให้ซ่อมแซมไฟล์ฐานข้อมูลภาพ