ข้อความเตือน

ตั้งค่าท้องที่/วันที่/เวลา

 • ตั้งค่าพื้นที่ วันที่และเวลา ถ้าท่านไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่สำรองแบบชาร์จได้ภายในตัวกล้อง

พลังงานเหลือไม่เพียงพอ

 • ฟังก์ชั่นทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพจะไม่ทำงานเพราะมีแบตเตอรี่เหลืออยู่น้อย ชาร์จแบตเตอรี่

ไม่สามารถใช้การ์ดหน่วยความจำ ฟอร์แมต?

 • การ์ดหน่วยความจำถูกฟอร์แมตบนคอมพิวเตอร์และรูปแบบของไฟล์ถูกแก้ไข เลือก [ตกลง] จากนั้นฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ท่านสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดก่อนหน้านี้ในการ์ดหน่วยความจำจะถูกลบออก อาจจำเป็นต้องใช้เวลาสักครู่จนกว่า การฟอร์แมตจะเสร็จสมบูรณ์ ถ้าข้อความนี้ยังคงปรากฏขึ้นมาอีก โปรดเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำ

การ์ดหน่วยความจำเสียหาย

 • ท่านใส่การ์ดหน่วยความจำที่ไม่สามารถใช้ได้
 • การฟอร์แมตล้มเหลว ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำอีกครั้ง

ไม่สามารถอ่านการ์ดหน่วยความจำได้ เสียบการ์ดหน่วยความจำ

 • ท่านใส่การ์ดหน่วยความจำที่ไม่สามารถใช้ได้
 • การ์ดหน่วยความจำเสียหาย
 • ขั้วสัมผัสของการ์ดหน่วยความจำสกปรก

การ์ดหน่วยความจำถูกล็อค

 • ท่านกำลังใช้การ์ดหน่วยความจำที่มีสวิตช์ป้องกันการเขียนหรือสวิตช์ป้องกันการลบ และมีการปรับสวิตช์นี้ไว้ที่ตำแหน่ง LOCK เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่งบันทึก

ไม่สามารถเปิดชัตเตอร์ได้ เนื่องจากไม่ได้ เสียบการ์ดหน่วยความจำ

 • ไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ
 • หากต้องการลั่นชัตเตอร์โดยไม่ใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าไปในกล้อง ให้ตั้งค่า [ถ่ายโดยไม่มีการ์ด] ไปที่ [อนุญาต] ในกรณีนี้ ภาพจะไม่ได้รับการจัดเก็บไว้

การ์ดหน่วยความจำนี้ไม่สามารถ บันทึกและเล่นได้ตามปกติ

 • ท่านใส่การ์ดหน่วยความจำที่ไม่สามารถใช้ได้

กำลังประมวลผล...

 • เมื่อทำการลดสัญญาณรบกวน กล้องจะเริ่มกระบวนการลดสัญญาณรบกวน ท่านจะไม่สามารถถ่ายภาพได้ในระหว่างการลดสัญญาณรบกวนนี้

แสดงภาพไม่ได้

 • ภาพที่ถูกบันทึกด้วยผลิตภัณฑ์อื่นหรือภาพที่ถูกดัดแปลงด้วยคอมพิวเตอร์ อาจไม่สามารถเปิดดูได้
 • การดำเนินการบนคอมพิวเตอร์ เช่น การลบไฟล์ภาพ อาจเป็นเหตุให้ไฟล์ฐานข้อมูลภาพมีข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ซ่อมแซมไฟล์ฐานข้อมูลภาพ

ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งเลนส์เรียบร้อยแล้ว สำหรับเลนส์ที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้ ให้ตั้งค่า "ถ่ายโดยไม่มีเลนส์" ในเมนูเป็น "อนุญาต"

 • ใส่เลนส์ไม่ถูกวิธี หรือไม่ได้ใส่เลนส์ไว้ ถ้ามีข้อความปรากฏขึ้นขณะใส่เลนส์ โปรดถอดและใส่เลนส์เข้าไปใหม่อีกครั้ง ถ้ามีข้อความปรากฏขึ้นมาบ่อยครั้ง โปรดตรวจสอบหน้าสัมผัสของเลนส์และผลิตภัณฑ์ว่าสะอาดหรือไม่
 • เมื่อประกอบผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับกล้องดูดาวหรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายกัน หรือใช้เลนส์ที่ไม่สนับสนุน ให้ตั้งค่า [ถ่ายโดยไม่มีเลนส์] ไปที่ [อนุญาต]

พิมพ์ภาพไม่ได้

 • ท่านพยายามกำหนดเครื่องหมายภาพ RAW ด้วยเครื่องหมาย DPOF

กล้องร้อนเกินไป ปล่อยให้เย็นลง

 • ผลิตภัณฑ์ร้อนเนื่องจากถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นเวลานาน ปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์และปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เย็นลง รอจนกระทั่งผลิตภัณฑ์พร้อมจะถ่ายภาพอีกครั้ง


 • ท่านได้บันทึกภาพเป็นเวลานานจนอุณหภูมิผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น


 • จำนวนภาพมีมากกว่าที่ระบบจัดการวันที่ในไฟล์ฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์จะจัดการได้


 • ไม่สามารถบันทึกไฟล์ฐานข้อมูล นำเข้าภาพทั้งหมดไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้ PlayMemories Home แล้วกู้คืนการ์ดหน่วยความจำ

ไฟล์ฐานข้อมูลภาพเสียหาย

 • มีความผิดปกติบางอย่างในไฟล์ฐานข้อมูลภาพ เลือก [ตั้งค่า][กู้ฐานข้อมูลภาพ]

ระบบเกิดข้อผิดพลาด
กล้องเกิดข้อผิดพลาด ปิดพาวเวอร์และเปิดอีกครั้ง

 • ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วใส่กลับเข้าไปอีกครั้ง ถ้าข้อความนี้ปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง โปรดปรึกษาศูนย์บริการในท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตจาก Sony

ไฟล์ฐานข้อมูลภาพเสียหาย กู้ข้อมูล?

 • ท่านไม่สามารถบันทึกและดูภาพเคลื่อนไหว AVCHD ได้ เนื่องจากไฟล์ฐานข้อมูลภาพเสียหาย กู้คืนไฟล์ฐานข้อมูลภาพตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ขยายภาพไม่ได้
หมุนภาพไม่ได้

 • ภาพที่บันทึกด้วยผลิตภัณฑ์อื่น อาจไม่สามารถทำการขยายหรือหมุนภาพได้

สร้างโฟลเดอร์เพิ่มอีกไม่ได้

 • โฟลเดอร์ในการ์ดหน่วยความจำมีตัวเลขสามตัวแรกคือ “999” ท่านไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์เพิ่มได้อีกในกล้องนี้