ตั้ง AF ตามใบหน้า/ตา

ฟังก์ชั่นนี้ใช้เพื่อกำหนดว่ากล้องจะโฟกัสที่ใบหน้าหรือดวงตาเป็นอันดับแรกหรือไม่

การใช้งาน [AF ตามตา] ทำได้สองวิธี

 • โฟกัสดวงตาโดยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
 • โฟกัสดวงตาโดยการกดคีย์กำหนดเอง สำหรับรายละเอียดในการใช้คีย์กำหนดเองเพื่อทำการ [AF ตามตา] โปรดดูคำอธิบายด้านล่าง ()
 1. MENU(ตั้งค่ากล้อง1) → [ตั้ง AF ตามใบหน้า/ตา] → รายการตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ใบหน้า/ตาก่อนใน AF:
ตั้งค่าว่าจะตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาในพื้นที่โฟกัส และโฟกัสดวงตา (ตามตา AF) เมื่อโฟกัสอัตโนมัติเปิดใช้งานหรือไม่ ([เปิด]/[ปิด])
(หมายเหตุ: การใช้งานกล้องจะแตกต่างกันไปเมื่อใช้คีย์กำหนดเองเพื่อดำเนินการ [AF ตามตา])
เป้าหมายที่ค้นหา:
เลือกเป้าหมายที่จะตรวจจับ
[มนุษย์]: ตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาของบุคคล
[สัตว์]: ตรวจจับดวงตาของสัตว์ ใบหน้าสัตว์จะไม่ถูกตรวจจับ
เลือกตาขวา/ซ้าย:
ระบุดวงตาที่จะตรวจจับเมื่อตั้งค่า [เป้าหมายที่ค้นหา] ไว้ที่ [มนุษย์] หากเลือก [ตาขวา] หรือ [ตาซ้าย] จะตรวจจับดวงตาที่เลือกเท่านั้น เมื่อตั้งค่า [เป้าหมายที่ค้นหา] ไว้ที่ [สัตว์] จะไม่สามารถใช้ [เลือกตาขวา/ซ้าย] ได้
[อัตโนมัติ]: กล้องตรวจจับดวงตาอัตโนมัติ
[ตาขวา]: ตรวจจับตาขวาของวัตถุ (ตาฝั่งซ้ายจากมุมมองของช่างภาพ)
[ตาซ้าย]: ตรวจจับตาซ้ายของวัตถุ (ตาฝั่งขวาจากมุมมองของช่างภาพ)
แสดงเฟรมใบหน้า/ตา:
ตั้งค่าว่าจะแสดงกรอบค้นหาใบหน้า/ดวงตาเมื่อตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาของบุคคลหรือไม่ ([เปิด]/[ปิด])
แสดงตาสัตว์:
ตั้งค่าว่าจะแสดงกรอบค้นหาดวงตาเมื่อตรวจจับดวงตาของสัตว์หรือไม่ ([เปิด]/[ปิด])


กรอบค้นหาใบหน้า

เมื่อผลิตภัณฑ์พบใบหน้า กรอบค้นหาใบหน้าสีเทาจะปรากฏ เมื่อผลิตภัณฑ์พบว่าระบบโฟกัสอัตโนมัติเปิดทำงาน กรอบค้นหาใบหน้าจะเปลี่ยนเป็นสีขาว
ในกรณีที่ท่านได้บันทึกลำดับความสำคัญของแต่ละใบหน้าโดยใช้ [การบันทึกใบหน้า] ผลิตภัณฑ์จะเลือกใบหน้าที่มีความสำคัญลำดับแรกโดยอัตโนมัติและเฟรมค้นหาภาพใบหน้านั้นจะเปลี่ยนเป็นสีขาว เฟรมค้นหาภาพใบหน้าของใบหน้าอื่นที่บันทึกไว้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงอมม่วง


กรอบค้นหาดวงตา

กรอบค้นหาตาขาวจะปรากฏเมื่อตรวจจับดวงตา และกล้องจะกำหนดว่าการโฟกัสอัตโนมัติเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่า

กรอบค้นหาดวงตาจะแสดงตามนี้เมื่อตั้งค่า [เป้าหมายที่ค้นหา] เป็น [สัตว์]


[AF ตามตา] โดยคีย์กำหนดเอง

ฟังก์ชั่นตามตา AF ยังสามารถใช้ได้โดยกำหนด [AF ตามตา] ให้กับคีย์กำหนดเอง กล้องสามารถโฟกัสไปที่ดวงตาตราบเท่าที่ท่านกดคีย์นั้น ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อท่านต้องการใช้ฟังก์ชั่นตามตา AF ชั่วคราวกับทั้งหน้าจอ โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าสำหรับ [บริเวณปรับโฟกัส] กล้องจะไม่โฟกัสอัตโนมัติหากไม่มีการตรวจจับใบหน้าหรือดวงตา
(หมายเหตุ: เมื่อท่านพยายามโฟกัสที่ดวงตาโดยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาในพื้นที่โฟกัสที่กำหนดด้วย [บริเวณปรับโฟกัส] เท่านั้น หากกล้องไม่มีการตรวจจับใบหน้าหรือดวงตา กล้องจะทำการโฟกัสอัตโนมัติแบบปกติ)

 1. MENU → (ตั้งค่ากล้อง2) → [คีย์กำหนดเอง] หรือ [คีย์กำหนดเอง] → คีย์ที่ต้องการ จากนั้นกำหนดฟังก์ชั่น [AF ตามตา] ให้กับคีย์
 2. MENU → (ตั้งค่ากล้อง1) → [ตั้ง AF ตามใบหน้า/ตา][เป้าหมายที่ค้นหา] → การตั้งค่าที่ต้องการ
 3. หันกล้องไปทางใบหน้าของบุคคลหรือสัตว์ แล้วกดคีย์ที่ท่านได้กำหนดฟังก์ชั่น [AF ตามตา] ไว้

  หากต้องการถ่ายภาพนิ่ง ให้กดปุ่มชัตเตอร์ขณะที่กำลังกดคีย์


[สลับตาขวา/ซ้าย] โดยคีย์กำหนดเอง

เมื่อตั้งค่า [เลือกตาขวา/ซ้าย] ไว้ที่ [ตาขวา] หรือ [ตาซ้าย] ท่านสามารถเปลี่ยนดวงตาที่จะตรวจจับโดยกดคีย์กำหนดเองที่ท่านได้กำหนดฟังก์ชั่น [สลับตาขวา/ซ้าย] ไว้

เมื่อตั้งค่า [เลือกตาขวา/ซ้าย] ไว้ที่ [อัตโนมัติ] ท่านสามารถเปลี่ยนดวงตาที่จะตรวจจับชั่วคราวโดยกดคีย์กำหนดเองที่ท่านได้กำหนดฟังก์ชั่น [สลับตาขวา/ซ้าย] ไว้

การเลือกซ้าย/ขวาชั่วคราวจะถูกยกเลิกเมื่อท่านใช้งานดังต่อไปนี้ ฯลฯ กล้องกลับเข้าสู่การตรวจจับดวงตาอัตโนมัติ

 • กดที่ตรงกลางของปุ่มควบคุม
 • หยุดกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง(ระหว่างการถ่ายภาพนิ่งเท่านั้น)
 • หยุดกดคีย์กำหนดเองที่กำหนด [เปิด AF] หรือ [AF ตามตา] ไว้(ระหว่างการถ่ายภาพนิ่งเท่านั้น)
 • กดปุ่ม MENU


คำแนะนำ

 • เมื่อไม่ได้ตั้งค่า [เลือกตาขวา/ซ้าย] ไว้ที่ [อัตโนมัติ] หรือท่านสั่ง [สลับตาขวา/ซ้าย] โดยใช้คีย์กำหนดเอง กรอบค้นหาดวงตาจะปรากฏขึ้นแม้เมื่อตั้งค่า [เลือกตาขวา/ซ้าย] เป็น [อัตโนมัติ] หากตั้งค่า [แสดงเฟรมใบหน้า/ตา] เป็น [เปิด] กรอบค้นหาดวงตาก็จะปรากฏขึ้นเหนือดวงตาที่ตรวจจับระหว่างการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
 • หากท่านต้องการให้กรอบค้นหาใบหน้าหรือดวงตาหายไปภายในระยะเวลาหนึ่งหลังจากกล้องโฟกัสใบหน้าหรือดวงตา ให้ตั้งค่า [ออโต้เคลียร์บริเวณ AF] ไปที่ [เปิด]
 • ในการตรวจจับดวงตาของสัตว์ ให้จัดเรียงองค์ประกอบเพื่อให้ดวงตาทั้งสองข้างและจมูกของสัตว์อยู่ภายในมุมภาพ เมื่อท่านโฟกัสที่ใบหน้าของสัตว์ จะตรวจจับดวงตาของสัตว์ได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่า [เป้าหมายที่ค้นหา] เป็น [มนุษย์] จะไม่ตรวจจับดวงตาของสัตว์ เมื่อตั้งค่า [เป้าหมายที่ค้นหา] เป็น [สัตว์] จะไม่ตรวจจับใบหน้าของบุคคล
 • เมื่อตั้งค่า [เลือกบรรยากาศ] เป็น [บุคคล] [ใบหน้า/ตาก่อนใน AF] จะถูกล็อคไว้ที่ [เปิด] และ [เป้าหมายที่ค้นหา] จะถูกล็อคไว้ที่ [มนุษย์]
 • เมื่อตั้งค่า [เป้าหมายที่ค้นหา] เป็น [สัตว์] จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
  • ฟังก์ชั่นติดตาม
  • ใบหน้าก่อนในหลายจุด
  • ใบหน้าที่บันทึกไว้ก่อน
 • ฟังก์ชั่น [AF ตามตา] อาจทำงานได้ไม่ดีนักในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • เมื่อบุคคลในภาพใส่แว่นกันแดด
  • เมื่อผมปิดดวงตา
  • ในสภาวะที่แสงน้อยหรือย้อนแสง
  • เมื่อหลับตา
  • เมื่อวัตถุอยู่ในที่ร่ม
  • เมื่อวัตถุอยู่นอกโฟกัส
  • เมื่อวัตถุเคลื่อนไหวมากเกินไป
 • ถ้าวัตถุเคลื่อนไหวมากเกินไป กรอบค้นหาอาจแสดงไม่ถูกต้องเหนือดวงตา
 • ในบางสถานการณ์ ไม่สามารถโฟกัสดวงตาได้
 • เมื่อกล้องไม่สามารถโฟกัสไปยังดวงตาของบุคคล กล้องจะตรวจจับและโฟกัสใบหน้าแทน กล้องไม่สามารถโฟกัสดวงตาได้เมื่อไม่มีการตรวจจับใบหน้าของบุคคล
 • ผลิตภัณฑ์นี้อาจจะไม่พบใบหน้าเลย หรืออาจจะเข้าใจผิดว่าวัตถุอื่นเป็นใบหน้าในบางกรณี
 • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยตั้งค่า [เป้าหมายที่ค้นหา] เป็น [สัตว์] ท่านจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการค้นหาดวงตาได้
 • กรอบค้นหาดวงตาจะไม่แสดงเมื่อฟังก์ชั่นตามตา AF ไม่สามารถใช้งานได้
 • ท่านไม่สามารถใช้ระบบค้นหาใบหน้า/ดวงตาร่วมกับฟังก์ชั่นต่อไปนี้:
  • ฟังก์ชั่นซูมอื่น ๆ นอกเหนือจากการซูมด้วยเลนส์
  • [โปสเตอร์ไรเซชั่น] ภายใต้ [เอฟเฟ็คของภาพ]
  • ตัวขยายโฟกัส
  • เมื่อตั้งค่า [เลือกบรรยากาศ] ไว้ที่ [วิว], [ทิวทัศน์กลางคืน] หรือ [ตะวันตกดิน]
  • ถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่ตั้งค่า [ตั้งค่าการบันทึก] ไว้ที่ [120p]/[100p]
  • เมื่อตั้งค่า [อัตราเฟรม] ไว้ที่ [120fps]/[100fps] ในระหว่างการถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น
  • เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S 4K] [ตั้งค่าการบันทึก] ถูกตั้งค่าเป็น [30p 100M]/[25p 100M] หรือ [30p 60M]/[25p 60M] และ [เลือกส.ออก 4K] ถูกตั้งค่าเป็น [การ์ด+HDMI]
 • สามารถค้นหาใบหน้าของวัตถุได้สูงสุด 8 ใบหน้า
 • แม้ว่าได้ตั้งค่า [แสดงเฟรมใบหน้า/ตา] หรือ [แสดงตาสัตว์] เป็น [ปิด] กรอบการโฟกัสสีเขียวก็จะปรากฏเหนือใบหน้าหรือดวงตาที่อยู่ในโฟกัส
 • เมื่อตั้งค่าโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [อัตโนมัติอัจฉริยะ], [ใบหน้า/ตาก่อนใน AF] จะถูกล็อคไว้ที่ [เปิด]
 • แม้เมื่อตั้งค่า [เป้าหมายที่ค้นหา] เป็น [สัตว์] ดวงตาของสัตว์บางชนิดก็ไม่สามารถตรวจจับได้