ตั้งค่า Wi-Fi: ตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ

ท่านสามารถบันทึกจุดเชื่อมต่อได้ด้วยตนเอง ก่อนเริ่มกระบวนการ ให้ตรวจสอบชื่อ SSID ของจุดเชื่อมต่อ ระบบความปลอดภัย และรหัสผ่าน อุปกรณ์บางประเภทอาจถูกตั้งรหัสผ่านไว้ล่วงหน้าแล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคำแนะนำการใช้งานจุดเชื่อมต่อ หรือปรึกษาผู้ดูแลระบบของจุดเชื่อมต่อ

 1. MENU(เครือข่าย) → [ตั้งค่า Wi-Fi][ตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ]
 2. เลือกจุดเชื่อมต่อที่ต้องการบันทึก

  เมื่อจุดเชื่อมต่อที่ต้องการแสดงขึ้นบนหน้าจอ: เลือกจุดเชื่อมต่อที่ต้องการ

  เมื่อจุดเชื่อมต่อที่ต้องการไม่แสดงบนหน้าจอ: เลือก [ตั้งค่าแมนนวล] แล้วตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ

  • หากท่านเลือก [ตั้งค่าแมนนวล] ใส่ชื่อ SSID ของจุดเชื่อมต่อ แล้วเลือกระบบความปลอดภัย
 3. ใส่รหัสผ่าน แล้วเลือก [ตกลง]

  • จุดเชื่อมต่อที่ไม่มีเครื่องหมาย ไม่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่าน
 4. เลือก [ตกลง]

รายการตั้งค่าอื่นๆ

ท่านอาจต้องการตั้งค่ารายการอื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะหรือวิธีตั้งค่าจุดเชื่อมต่อของท่าน

WPS PIN:
แสดงรหัส PIN ที่ใส่ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อที่เลือกก่อน:
เลือก [เปิด] หรือ [ปิด]
ตั้งค่า IP Address:
เลือก [อัตโนมัติ] หรือ [แมนนวล]
IP Address:
หากท่านใส่ที่อยู่ IP ด้วยตัวเอง ให้ใส่ที่อยู่ที่กำหนดไว้
Subnet Mask/เกตเวย์เริ่มต้น:
ถ้าท่านตั้งค่า [ตั้งค่า IP Address] ไว้ที่ [แมนนวล] ให้ใส่ที่อยู่แต่ละแห่งตามสภาพแวดล้อมเครือข่ายของท่าน

หมายเหตุ

 • หากในอนาคตต้องการให้ความสำคัญกับจุดเชื่อมต่อที่บันทึกไว้ ให้ตั้ง [การเชื่อมต่อที่เลือกก่อน] ไว้ที่ [เปิด]