กำหนดฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยไปยังปุ่ม (คีย์กำหนดเอง)

ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นคีย์กำหนดเองเพื่อกำหนดฟังก์ชั่นที่ท่านใช้บ่อยที่สุดไปยังคีย์ที่ใช้งานได้โดยง่าย ซึ่งช่วยให้ข้ามกระบวนการเลือกรายการจาก MENU ท่านจึงสามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นได้เร็วขึ้น ท่านยังสามารถกำหนด [ไม่ได้ตั้งค่า] ไปยังคีย์ที่ใช้งานได้โดยง่ายเพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ


ท่านสามารถแยกกำหนดฟังก์ชั่นไปยังคีย์กำหนดเองสำหรับโหมดถ่ายภาพนิ่ง ( คีย์กำหนดเอง), โหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหว ( คีย์กำหนดเอง) และโหมดเปิดดูภาพ ( คีย์กำหนดเอง)

 • ฟังก์ชั่นที่กำหนดได้จะแตกต่างกันไปตามคีย์


ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่นให้กับปุ่มต่อไปนี้

 1. ปุ่มกำหนดเอง 1
 2. ปุ่มกำหนดเอง 2
 3. ปุ่มกำหนดเอง 3
 4. ปุ่ม AF/MF/ฟังก์ชั่นของปุ่ม AEL
 5. ปุ่ม Fn/
 6. ฟังก์ชั่นของปุ่มกลาง/ฟังก์ชั่นของปุ่มซ้าย/ฟังก์ชั่นของปุ่มขวา/ปุ่มลง
 7. ปุ่มกำหนดเอง 4


สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นที่สามารถกำหนดไปยังคีย์แบบกำหนดเอง โปรดดู URL ต่อไปนี้:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/l/ilce-6600/custom.php

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นได้เร็วขึ้นโดยใช้เมนูฟังก์ชั่นเพื่อกำหนดการตั้งค่าแต่ละค่าโดยตรงจากปุ่ม Fn ร่วมกับคีย์กำหนดเอง โปรดดูฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องภายใต้ “หัวข้อที่เกี่ยวข้อง” ที่ด้านล่างของหน้านี้

ต่อไปนี้คือกระบวนการกำหนดฟังก์ชั่น [AF ตามตา] ให้กับปุ่ม AEL (A)

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [คีย์กำหนดเอง]
  • หากท่านต้องการกำหนดฟังก์ชั่นเพื่อเรียกใช้ขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว ให้เลือก [คีย์กำหนดเอง] หากท่านต้องการกำหนดฟังก์ชั่นเพื่อเรียกใช้ขณะเปิดดูภาพ ให้เลือก [คีย์กำหนดเอง]
 2. ย้ายไปยังหน้าจอ[หลัง1] โดยใช้ด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม แล้วเลือก [ฟังก์ชั่นของปุ่ม AEL] และกดตรงกลางปุ่มควบคุม
 3. กดด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุมจนกระทั่ง [AF ตามตา] ปรากฏขึ้น เลือก [AF ตามตา] จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่ม
  • หากท่านกดปุ่ม AEL ในโหมดถ่ายภาพนิ่ง และมีการตรวจพบดวงตา [AF ตามตา] จะเปิดใช้งาน และกล้องจะโฟกัสที่ดวงตา ถ่ายภาพหลายภาพขณะกดปุ่ม AEL ค้างไว้

หมายเหตุ

 • ท่านยังสามารถกำหนดฟังก์ชั่นถ่ายภาพให้ปุ่มค้างโฟกัสที่ตัวเลนส์ได้ด้วย อย่างไรก็ดี เลนส์บางชนิดไม่มีปุ่มค้างโฟกัส
 • หากท่านกำหนด [ตามกำหนดเอง ()] ให้กับคีย์กำหนดเองโดยใช้ [คีย์กำหนดเอง] แต่เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้งานไม่ได้ในโหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหว เช่น [คุณภาพ JPEG] หรือ [โหมดแฟลช] ฟังก์ชั่นจะไม่ถูกเรียกใช้เมื่อท่านกดคีย์ในโหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหว
 • หากท่านกำหนด [กำหนดเอง (/)] ให้กับคีย์กำหนดเองโดยใช้ [คีย์กำหนดเอง] กล้องจะเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพ และเรียกใช้ฟังก์ชั่นที่กำหนดเมื่อท่านกดคีย์ในโหมดเปิดดูภาพ