การใส่เลนส์ฮูด

เราขอแนะนำให้ท่านใช้เลนส์ฮูดเพื่อป้องกันไม่ให้แสงจากภายนอกเฟรมถ่ายภาพส่งผลกระทบต่อภาพถ่าย

  1. จัดให้ส่วนต่อเลนส์ฮูดและหัวเลนส์อยู่ตรงกัน และหมุนเลนส์ฮูดตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งคลิกเข้าที่

หมายเหตุ

  • ใส่เลนส์ฮูดให้ถูกต้อง มิฉะนั้น เลนส์ฮูดอาจไม่มีผลหรืออาจจะมีผลต่อภาพเพียงบางส่วน
  • เมื่อใส่เลนส์ฮูด อย่างถูกต้อง ดัชนีเลนส์ฮูด (เส้นสีแดง) จะตรงกับเครื่องหมายดัชนีสีแดงบนฮูดพอดี (อาจไม่มีดัชนีเลนส์ฮูดบนเลนส์บางรุ่น)
  • ถอดเลนส์ฮูดออกเมื่อใช้แฟลช เนื่องจากเลนส์ฮูดจะไปปิดกั้นแสงแฟลชและอาจปรากฏเป็นเงาอยู่ในภาพ
  • หากต้องการเก็บเลนส์ฮูดหลังการถ่ายภาพ ให้ใส่เลนส์ฮูดเข้ากับเลนส์แบบกลับหลัง