ตั้งค่าจุดสูงสุด

ตั้งค่าฟังก์ชั่นจุดสูงสุด ซึ่งจะเน้นกรอบของบริเวณที่อยู่ในโฟกัสขณะถ่ายภาพแบบโฟกัสด้วยตัวเองหรือโฟกัสด้วยตัวเองโดยตรง

  1. MENU → (ตั้งค่ากล้อง1) → [ตั้งค่าจุดสูงสุด] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

แสดงจุดสูงสุด:
ตั้งค่าว่าจะแสดงจุดสูงสุดหรือไม่
ระดับจุดสูงสุด:
ตั้งค่าระดับการเน้นของบริเวณที่อยู่ในโฟกัส
สีสูงสุด:
ตั้งค่าสีที่ใช้เพื่อช่วยเน้นบริเวณที่อยู่ในโฟกัส

หมายเหตุ

  • เนื่องจากผลิตภัณฑ์จดจำว่าบริเวณที่ชัดเจนเป็นบริเวณที่อยู่ในโฟกัส ผลสูงสุดจึงอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุและเลนส์
  • ขอบของบริเวณที่อยู่ในโฟกัสจะไม่ถูกปรับเน้นบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยสาย HDMI