การชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่แบตเตอรี่ใส่อยู่ในกล้อง

 1. ปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์
 2. เชื่อมต่อกล้องที่มีแบตเตอรี่ใส่อยู่กับอะแดปเตอร์ AC (ที่ให้มาด้วย) ด้วยสายไมโคร USB (ที่ให้มาด้วย) และเสียบอะแดปเตอร์ AC กับเต้ารับติดผนัง

  ไฟชาร์จที่กล้อง (สีส้ม)
  ติดสว่าง: กำลังชาร์จ
  ดับ: ชาร์จเสร็จแล้ว
  กะพริบ: การชาร์จเกิดข้อผิดพลาดหรือการชาร์จหยุดชั่วคราว เนื่องจากกล้องไม่อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม

  • เวลาในการชาร์จ (ชาร์จเต็ม): เวลาในการชาร์จคือประมาณ 285 นาที
  • เวลาในการชาร์จข้างต้นคือเวลาสำหรับกรณีที่ชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งไม่มีประจุเลยที่อุณหภูมิ 25°C การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่านี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือสถานการณ์การใช้งาน
  • ไฟชาร์จจะดับ เมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์
  • หากไฟชาร์จสว่างขึ้นแล้วดับลงทันที แสดงว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว

หมายเหตุ

 • ถ้าไฟชาร์จกะพริบเมื่อไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม ให้ถอดแบตเตอรี่ออกหรือถอดสาย USB ออกจากกล้องและใส่กลับเข้าไปใหม่เพื่อชาร์จอีกครั้ง
 • หากไฟชาร์จบนกล้องกะพริบเมื่อเสียบอะแดปเตอร์ AC กับเต้ารับติดผนัง แสดงว่าการชาร์จหยุดชั่วคราวเนื่องจากอุณหภูมิสูงกว่าช่วงที่แนะนำ เมื่ออุณหภูมิลดลงถึงช่วงที่เหมาะสม การชาร์จจะดำเนินต่อ ขอแนะนำให้ทำการชาร์จก้อนแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิแวดล้อม 10°C ถึง 30°C
 • ใช้เต้ารับติดผนังที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC/เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ หากมีการทำงานผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับติดผนังทันที เพื่อหยุดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
  หากท่านใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีไฟชาร์จ โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้หยุดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าแม้เมื่อไฟชาร์จดับลง
 • หากเปิดสวิตช์กล้อง จะมีการจ่ายกระแสไฟจากเต้ารับติดผนัง จากนั้นก็จะสามารถใช้งานกล้องได้ แต่แบตเตอรี่จะไม่ชาร์จไฟ
 • กรณีที่ใช้แบตเตอรี่ที่เพิ่งซื้อมาใหม่หรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ไฟชาร์จอาจกะพริบถี่ๆ ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้ถอดแบตเตอรี่หรือถอดสาย USB ออกจากกล้อง และใส่กลับเข้าไปใหม่เพื่อชาร์จอีกครั้ง
 • อย่าชาร์จก้อนแบตเตอรี่ต่อเนื่องหรือชาร์จซ้ำๆ โดยไม่ใช้งานแบตเตอรี่เมื่อชาร์จเต็มแล้วหรือใกล้จะเต็มแล้ว การทำเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพเสื่อมลง
 • เมื่อสิ้นสุดการชาร์จ ถอดอะแดปเตอร์ AC ออกจากเต้ารับติดผนัง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ใช้แบตเตอรี่ สาย USB (ที่ให้มาด้วย) และอะแดปเตอร์ AC (ที่ให้มาด้วย) ของแท้ของ Sony เท่านั้น