ล็อค AE

ในกรณีที่คอนทราสต์ระหว่างวัตถุกับฉากหลังสูง เช่น เมื่อถ่ายภาพวัตถุย้อนแสง หรือวัตถุที่อยู่ใกล้หน้าต่าง ให้วัดแสง ณ จุดที่วัตถุมีความสว่างที่เหมาะสม แล้วล็อคระดับแสงก่อนถ่ายภาพ ลดความสว่างของวัตถุ ได้โดยวัดแสงที่จุดซึ่งสว่างกว่าตัววัตถุ แล้วล็อคระดับแสงของทั้งภาพ ทำให้วัตถุสว่างขึ้น ได้โดยวัดแสงที่จุดซึ่งมืดกว่าตัววัตถุ แล้วล็อคระดับแสงของทั้งภาพ
  1. ปรับโฟกัส ณ จุดที่ปรับระดับแสง
  2. เลื่อนก้านเลื่อน AF/MF/AEL ไปยังตำแหน่ง AEL จากนั้นกดปุ่ม AEL

    ระดับแสงจะถูกล็อค และ (ล็อค AE) จะแสดงขึ้น
  3. กดปุ่ม AEL ค้างไว้ และปรับโฟกัสบนวัตถุอีกครั้ง จากนั้นจึงถ่ายภาพ
    • กดปุ่ม AEL ค้างไว้ขณะถ่ายภาพหากท่านต้องการถ่ายภาพต่อด้วยระดับแสงที่กำหนด ปล่อยปุ่มเพื่อรีเซ็ตค่าระดับแสง

คำแนะนำ

  • หากท่านเลือก MENU → (ตั้งค่ากล้อง2) → [คีย์กำหนดเอง] หรือ [คีย์กำหนดเอง][ฟังก์ชั่นของปุ่ม AEL][ปิดเปิดล็อคAEL] ท่านสามารถล็อคระดับแสงได้โดยไม่ต้องกดปุ่มค้างไว้

หมายเหตุ

  • [กดค้างล็อคAEL] และ [ปิดเปิดล็อคAEL] จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อมีการใช้ฟังก์ชั่นซูมอื่นที่ไม่ใช่การซูมด้วยเลนส์