ล็อค FEL

ระดับแฟลชจะได้รับการปรับอัตโนมัติเพื่อให้วัตถุมีระดับแสงที่เหมาะสมที่สุดในระหว่างการถ่ายภาพด้วยแฟลชปกติ ท่านสามารถกำหนดระดับแสงแฟลชล่วงหน้าได้เช่นกัน
FEL: ระดับแสงแฟลช

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [คีย์กำหนดเอง] → ปุ่มที่ต้องการ จากนั้นกำหนดฟังก์ชั่น [กดสลับ FEL ล็อค] ให้กับปุ่ม
 2. จัดให้วัตถุที่จะล็อค FEL อยู่ตำแหน่งกึ่งกลาง แล้วปรับโฟกัส

 3. กดปุ่มซึ่งบันทึก [กดสลับ FEL ล็อค] ไว้ และตั้งค่าปริมาณแสงแฟลช
  • แสงพรีแฟลชทำงาน
  • ไอคอน (ล็อค FEL) ติดสว่าง
 4. ปรับองค์ประกอบภาพแล้วทำการถ่ายภาพ

  • เมื่อต้องการปลดล็อค FEL ให้กดปุ่มซึ่งบันทึก [กดสลับ FEL ล็อค] อีกครั้ง

คำแนะนำ

 • เมื่อตั้งค่า [กด FEL ล็อคค้างไว้] ไว้ ท่านจะสามารถค้างการตั้งค่าไว้เมื่อกดปุ่มลง นอกจากนี้ เมื่อตั้งค่า [FEL ล็อค/AEL ค้างไว้] และ [FEL ล็อค/AEL สลับ] ท่านจะสามารถถ่ายภาพโดยล็อค AE ไว้ในสถานการณ์ต่อไปนี้
  • เมื่อตั้ง [โหมดแฟลช] ไว้ที่ [ปิดแฟลช] หรือ [แฟลชอัตโนมัติ]
  • เมื่อแฟลชไม่ติด
  • เมื่อใช้แฟลชภายนอกที่ตั้งค่าเป็นโหมดตั้งค่าแฟลชด้วยตัวเอง

หมายเหตุ

 • ไม่สามารถตั้งค่าล็อค FEL เมื่อไม่ได้เสียบแฟลช
 • ถ้าเสียบแฟลชที่ไม่รองรับล็อค FEL ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น
 • เมื่อกำหนดทั้งล็อค AE และ FEL ไว้ จะติดสว่าง