การลบพื้นที่ AF ที่บันทึกไว้ (ลบบริเวณ AF)

ลบตำแหน่งกรอบการโฟกัสซึ่งบันทึกไว้ โดยใช้ [บันทึกบริเวณ AF]

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ลบบริเวณ AF]