ฟังก์ชั่นส่งสมาร์ทโฟน: เป้าหมายที่ส่ง (ภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่)

เมื่อถ่ายโอนวิดีโอ XAVC S ไปยังสมาร์ทโฟนด้วย [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] ท่านสามารถตั้งค่าได้ว่าจะถ่ายโอนภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่ที่อัตราบิตต่ำหรือภาพเคลื่อนไหวต้นฉบับที่อัตราบิตสูง

  1. MENU → (เครือข่าย) → [ฟังก์ชั่นส่งสมาร์ทโฟน][เป้าหมายที่ส่ง] → การตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

พร็อกซี่เท่านั้น:
ถ่ายโอนเฉพาะภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่เท่านั้น
ต้นฉบับเท่านั้น:
ถ่ายโอนเฉพาะภาพเคลื่อนไหวต้นฉบับเท่านั้น
พร็อกซี่ & ต้นฉบับ:
ถ่ายโอนทั้งภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่และต้นฉบับ

หมายเหตุ

  • ขณะถ่ายโอนภาพจำนวนมากหรือภาพเคลื่อนไหวที่มีความยาว ขอแนะนำให้จ่ายไฟให้กล้องจากเต้ารับติดผนังโดยใช้อะแดปเตอร์ AC (ที่ให้มาด้วย)