ขยายโฟกัสเริ่มต้น (ภาพนิ่ง)

ตั้งค่ากำลังขยายเริ่มต้น เมื่อใช้ [ขยายโฟกัส] เลือกการตั้งค่าที่จะช่วยให้ท่านจัดภาพที่ถ่ายให้อยู่ภายในกรอบ

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ขยายโฟกัสเริ่มต้น] → การตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

x1.0:
แสดงภาพด้วยกำลังขยายเดียวกับหน้าจอถ่ายภาพ
x5.9:
แสดงภาพขยาย 5.9 เท่า