ตั้งค่าปุ่มหมุน/วงล้อ

ท่านสามารถสลับฟังก์ชั่นของปุ่มหมุน และ ปุ่มควบคุม

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [ตั้งค่าปุ่มหมุน/วงล้อ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ชัตเตอร์ ค่าF:
ท่านสามารถเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์โดยใช้ปุ่มควบคุม และเปลี่ยนค่ารูรับแสงโดยใช้ปุ่มหมุนได้

ค่าF ชัตเตอร์:
ท่านสามารถเปลี่ยนค่ารูรับแสงโดยใช้ปุ่มควบคุม และเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ได้โดยใช้ปุ่มหมุนได้

หมายเหตุ

  • [ตั้งค่าปุ่มหมุน/วงล้อ] จะเปิดใช้งาน เมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ “M”