หมุน Av/Tv

ตั้งค่าทิศทางการหมุนปุ่มหมุนหรือปุ่มควบคุม เมื่อเปลี่ยนค่ารูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [หมุน Av/Tv] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปกติ:
ไม่เปลี่ยนทิศทางการหมุนปุ่มหมุนหรือปุ่มควบคุม
หมุนกลับ:
สลับทิศทางการหมุนของปุ่มหมุนหรือปุ่มควบคุม