ช่วยแสดง Gamma

กล้องจะคาดคะเนว่ามีการประมวลผลภาพเคลื่อนไหวที่มีแกมม่า S-Log หลังจากถ่ายภาพ เพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงไดนามิกกว้างกล้องจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่มีแกมม่า HLG บนจอภาพที่รองรับ HDRดังนั้นจึงแสดงภาพให้มีคอนทราสต์ต่ำระหว่างการถ่ายภาพและอาจตรวจสอบได้ยาก อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่น [ช่วยแสดง Gamma] เพื่อสร้างคอนทราสต์ที่เทียบเท่ากับคอนทราสต์ของแกมม่าปกติขึ้นมาใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ [ช่วยแสดง Gamma] เมื่อเปิดดูภาพเคลื่อนไหวบนจอภาพ/ช่องมองภาพของกล้อง

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ช่วยแสดง Gamma]
  2. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ โดยใช้ด้านบน/ล่างของปุ่มควบคุม

รายละเอียดรายการเมนู

ปิด:
ไม่ใช้ [ช่วยแสดง Gamma]
อัตโนมัติ:
แสดงภาพเคลื่อนไหวด้วยลูกเล่น [S-Log2→709(800%)] เมื่อแกมม่าที่ตั้งค่าไว้ใน [โปรไฟล์ภาพ] คือ [S-Log2] และด้วยลูกเล่น [S-Log3→709(800%)] เมื่อตั้งค่าแกมม่าไว้ที่ [S-Log3] แสดงภาพเคลื่อนไหวด้วยเอฟเฟ็ค [HLG(BT.2020)] เมื่อแกมม่าที่ตั้งไว้ใน [โปรไฟล์ภาพ] คือ [HLG], [HLG1], [HLG2] หรือ [HLG3] และตั้งค่า [โหมดสี] ไว้ที่ [BT.2020]
แสดงภาพเคลื่อนไหวด้วยเอฟเฟ็ค [HLG(709)] เมื่อแกมม่าที่ตั้งไว้ใน [โปรไฟล์ภาพ] คือ [HLG], [HLG1], [HLG2] หรือ [HLG3] และตั้งค่า [โหมดสี] ไว้ที่ [709]
S-Log2→709(800%):
แสดงภาพเคลื่อนไหวที่มีแกมม่า S-Log2 สร้างคอนทราสต์ขึ้นมาใหม่ให้เทียบเท่ากับ ITU709 (800%)
S-Log3→709(800%):
แสดงภาพเคลื่อนไหวที่มีแกมม่า S-Log3 สร้างคอนทราสต์ขึ้นมาใหม่ให้เทียบเท่ากับ ITU709 (800%)
HLG(BT.2020):
แสดงภาพเคลื่อนไหวหลังจากปรับคุณภาพของภาพของจอภาพหรือช่องมองภาพไปที่คุณภาพที่ใกล้เคียงกับเมื่อแสดงภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอที่รองรับ [HLG(BT.2020)]
HLG(709):
แสดงภาพเคลื่อนไหวหลังจากปรับคุณภาพของภาพของจอภาพหรือช่องมองภาพไปที่คุณภาพที่ใกล้เคียงกับเมื่อแสดงภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอที่รองรับ [HLG(709)]

หมายเหตุ

  • ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ XAVC S 4K หรือ XAVC S HD ที่มีแกมม่า [HLG], [HLG1], [HLG2] หรือ [HLG3] จะแสดงด้วยเอฟเฟ็ค [HLG(BT.2020)] หรือเอฟเฟ็ค [HLG(709)] ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าแกมม่าและโหมดสีของภาพเคลื่อนไหว ในสถานการณ์อื่นๆ จะแสดงภาพเคลื่อนไหวตามการตั้งค่าแกมม่าและโหมดสีที่ตั้งค่าไว้ใน [โปรไฟล์ภาพ]
  • [ช่วยแสดง Gamma] จะไม่ถูกนำมาใช้กับภาพเคลื่อนไหวเมื่อแสดงบนจอทีวีหรือจอภาพที่เชื่อมต่อกับกล้อง