แสดงพื้นที่ AF ต่อเนื่อง

ท่านสามารถตั้งว่าจะแสดงหรือไม่แสดงพื้นที่ที่อยู่ในโฟกัสเมื่อตั้ง [บริเวณปรับโฟกัส] ไปที่ [กว้าง] หรือ [โซน] ในโหมด [AF ต่อเนื่อง]

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [แสดงพื้นที่ AF ต่อเนื่อง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
แสดงพื้นที่โฟกัสที่อยู่ในโฟกัส
ปิด:
ไม่แสดงพื้นที่โฟกัสที่อยู่ในโฟกัส

หมายเหตุ

  • เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] เป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้ กรอบในพื้นที่ซึ่งอยู่ในโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว:
    • [กลางภาพ]
    • [จุดที่ปรับได้]
    • [จุดที่ปรับได้แบบขยาย]