ส่วนประกอบต่างๆ

เมื่อถอดเลนส์ออก

 1. ปุ่มชัตเตอร์
 2. สวิตช์ ON/OFF (ไฟหลัก)
 3. เซ็นเซอร์อินฟราเรดระยะไกล
 4. เสาอากาศ Wi-Fi/Bluetooth (ติดตั้งในตัว)
 5. ไฟระบบตั้งเวลา/ไฟช่วย AF
 6. ปุ่มปลดเลนส์
 7. ไมโครโฟน*
 8. เลนส์
 9. เมาท์
 10. เซ็นเซอร์ภาพ**
 11. หน้าสัมผัสเลนส์**

* ห้ามบังส่วนนี้ในขณะทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือเสียงเบาลง

** อย่าสัมผัสชิ้นส่วนเหล่านี้โดยตรง

 1. แท่นเสียบ Multi Interface*
 2. เครื่องหมายแสดงตำแหน่งเซ็นเซอร์ภาพ
  • เซ็นเซอร์ภาพเป็นเซ็นเซอร์ที่แปลงแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า เครื่องหมาย บ่งบอกถึงตำแหน่งของเซ็นเซอร์ภาพ เมื่อท่านวัดระยะห่างที่แน่นอนจากกล้องถึงวัตถุ ให้อ้างอิงกับตำแหน่งของเส้นแนวนอน

  • ถ้าวัตถุอยู่ใกล้กว่าระยะถ่ายภาพที่ต่ำที่สุดของเลนส์ จะไม่สามารถยืนยันโฟกัสได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระยะห่างระหว่างวัตถุกับกล้องอย่างเพียงพอ
 3. ขอเกี่ยวสายสะพาย

  ร้อยปลายสายคล้องทั้งสองด้านเข้ากับกล้อง

 4. ลำโพง
 5. ปุ่ม C1 (ปุ่มกำหนดเอง 1)/ปุ่ม C2 (ปุ่มกำหนดเอง 2)
 6. ปุ่มหมุน
 7. ปุ่มหมุนปรับโหมด
 8. ขั้วต่อ Multi/Micro USB*

  ขั้วต่อนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับไมโคร USB ได้

 9. ไฟชาร์จ
 10. ช่องต่อจิ๋ว HDMI
 11. ช่องต่อ  (ไมโครโฟน)

  เมื่อต่อไมโครโฟนภายนอก ไมโครโฟนในตัวจะปิดโดยอัตโนมัติ หากไมโครโฟนภายนอกเป็นแบบต่อโดยใช้ไฟเลี้ยง ไมโครโฟนจะได้รับไฟเลี้ยงจากกล้อง

 12. ช่องต่อ  (หูฟัง)


* สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้กับแท่นเสียบ Multi Interface และขั้วต่อ Multi/Micro USB กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ Sony หรือสอบถามจากตัวแทนจำหน่าย Sony หรือศูนย์บริการ Sony ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ ท่านสามารถใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับแท่นเสียบอุปกรณ์เสริมได้เช่นกันไม่รับประกันการทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสริมของผู้ผลิตรายอื่น


 1. เซ็นเซอร์ตา
 2. ช่องมองภาพ
 3. ถ้วยยางรองตา
  • ไม่ได้ติดอยู่กับตัวกล้องมาจากโรงงาน แนะนำให้ท่านติด ถ้วยยางรองตา เมื่อตั้งใจจะใช้ช่องมองภาพ
  การติด/ถอดถ้วยยางรองตา

  ใส่ถ้วยยางรองตาเข้าในร่องบนช่องมองภาพแล้วเลื่อนให้เข้าที่

  หากต้องการถอดถ้วยยางรองตา ให้จับทางด้านซ้ายและขวาพร้อมกันและยกขึ้น

  • ถอดถ้วยยางรองตาออกเมื่อท่านเสียบอุปกรณ์เสริม (แยกจำหน่าย) เข้ากับแท่นเสียบ Multi Interface
 4. จอภาพ
  • ท่านสามารถเปลี่ยนมุมจอภาพเพื่อถ่ายภาพจากตำแหน่งที่ท่านชอบ

   ตำแหน่งสูง (ถือกล้องสูง)

   ตำแหน่งต่ำ (ถือกล้องต่ำ)

   ตำแหน่งถ่ายภาพเซลฟี (หันหน้าจอเข้าหาท่านเพื่อถ่ายภาพเซลฟี)

  • ท่านอาจไม่สามารถปรับมุมจอภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของขาตั้งกล้องที่ใช้ ในกรณีดังกล่าว ให้คลายสกรูขาตั้งกล้องเล็กน้อยเพื่อปรับมุมจอภาพ
 5. ปุ่มปรับไดออปเตอร์
  • ปรับปุ่มปรับไดออปเตอร์ให้เหมาะสมกับสายตาจนกว่าการแสดงผลจะปรากฏชัดเจนในช่องมองภาพ หากหมุนปุ่มปรับไดออปเตอร์ไม่สะดวก ให้ถอดถ้วยยางรองตาออกแล้วค่อยปรับที่ปุ่ม

 6. ปุ่ม MENU
 7. ปุ่ม C3 (ปุ่มกำหนดเอง 3)
 8. ก้านเลื่อน AF/MF/AEL
 9. สำหรับถ่ายภาพ: ปุ่ม AF/MF/ปุ่ม AEL
  สำหรับดูภาพ: ปุ่ม  (ขยายภาพ)
 10. ปุ่ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว)
 11. สำหรับถ่ายภาพ: ปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น)
  สำหรับดูภาพ: ปุ่ม  (ส่งไปยังสมาร์ทโฟน)

  ท่านสามารถเปิดหน้าจอสำหรับ [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] โดยกดที่ปุ่มนี้

 12. ปุ่มควบคุม
 13. ปุ่มกลาง
 14. ปุ่ม C4 (ปุ่มกำหนดเอง 4)/ปุ่ม  (ลบ)
 15. ปุ่ม  (ดูภาพ)

 1. (เครื่องหมาย N)
  • แตะเครื่องหมายเมื่อเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟนที่มีฟังก์ชั่น NFC สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของ (เครื่องหมาย N) บนสมาร์ทโฟนของท่าน โปรดดูคำแนะนำการใช้งานของสมาร์ทโฟน

    

  • NFC (Near Field Communication) คือมาตรฐานสากลของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น
 2. ช่องต่อขาตั้งกล้อง

  ใช้ขาตั้งกล้องที่มีสกรูยาวไม่เกิน 5.5 มม. มิฉะนั้น ท่านจะไม่สามารถยึดกล้องได้อย่างแน่นหนา และอาจเกิดความเสียหายกับกล้องได้

 3. ไฟแสดงสถานะการเข้าถึง
 4. ฝาปิดแบตเตอรี่/การ์ดหน่วยความจำ
 5. ก้านล็อคแบตเตอรี่
 6. ช่องเสียบแบตเตอรี่
 7. ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ