ลำดับค.สำคัญใน AF-S

ตั้งว่าจะลั่นชัตเตอร์หรือไม่แม้เมื่อวัตถุไม่อยู่ในโฟกัสเมื่อตั้งค่า [โหมดโฟกัส] ไปที่ [AF ครั้งเดียว], [DMF] หรือ [AF อัตโนมัติ] และวัตถุยังคงอยู่นิ่ง

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง1) → [ลำดับค.สำคัญใน AF-S] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

AF มาก่อน:
ให้ความสำคัญกับโฟกัส กล้องจะไม่ลั่นชัตเตอร์จนกว่าวัตถุจะอยู่ในโฟกัส
ถ่ายภาพมาก่อน:
ให้ความสำคัญกับการลั่นชัตเตอร์ กล้องจะลั่นชัตเตอร์แม้ว่าวัตถุจะอยู่นอกโฟกัส
เน้นความสมดุล:
ถ่ายภาพโดยเน้นทั้งโฟกัสและการลั่นชัตเตอร์อย่างเท่าๆ กัน