เฟรมเรทของช่.ม.ภ. (ภาพนิ่ง)

แสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างราบรื่นขึ้นโดยปรับอัตราเฟรมของช่องมองภาพระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง ฟังก์ชั่นนี้สะดวกเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) →[เฟรมเรทของช่.ม.ภ.] → ค่าที่ต้องการ
  • สามารถกำหนดฟังก์ชั่นนี้ให้คีย์ที่ท่านเลือกโดยใช้ [คีย์กำหนดเอง]

รายละเอียดรายการเมนู

ปกติ:
แสดงวัตถุที่อัตราเฟรมปกติบนช่องมองภาพ
สูง:
แสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างราบรื่นขึ้นบนช่องมองภาพ

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่า [เฟรมเรทของช่.ม.ภ.] ไปที่ [สูง] ความละเอียดของช่องมองภาพจะลดลง
 • แม้เมื่อตั้งค่า [เฟรมเรทของช่.ม.ภ.] ไว้ที่ [สูง] การตั้งค่าอาจเปลี่ยนเป็น [ปกติ] โดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพและเงื่อนไขการถ่ายภาพ
 • [เฟรมเรทของช่.ม.ภ.] จะถูกล็อคไว้ที่ [ปกติ] ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • ระหว่างเปิดดูภาพ
  • ขณะเชื่อมต่อ HDMI
  • เมื่ออุณหภูมิภายในตัวกล้องสูง