บริเวณปรับโฟกัส

เลือกบริเวณปรับโฟกัส ใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อปรับโฟกัสให้เหมาะสมได้ยากในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [บริเวณปรับโฟกัส] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

กว้าง :
โฟกัสวัตถุที่ครอบคลุมทุกระยะของหน้าจอโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งในโหมดถ่ายภาพนิ่ง กรอบสีเขียวจะปรากฏรอบบริเวณที่อยู่ในโฟกัส
โซน :
เลือกโซนที่จะโฟกัสบนจอภาพ และผลิตภัณฑ์จะเลือกพื้นที่โฟกัสโดยอัตโนมัติ
กลางภาพ :
ปรับโฟกัสไปที่วัตถุที่อยู่กึ่งกลางของภาพโดยอัตโนมัติ ใช้ร่วมกับฟังก์ชั่นโฟกัสล็อค เพื่อสร้างองค์ประกอบภาพตามที่ต้องการ
จุดที่ปรับได้ :
ช่วยให้สามารถเลื่อนกรอบการโฟกัสไปยังตำแหน่งที่ต้องการในหน้าจอ และปรับโฟกัสที่วัตถุขนาดเล็กมากในบริเวณแคบ ๆ ได้
จุดที่ปรับได้แบบขยาย :
หากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถโฟกัสที่จุดเดียวที่เลือกไว้ได้ ผลิตภัณฑ์จะใช้จุดโฟกัสรอบ ๆ จุดที่ปรับได้เป็นบริเวณที่มีความสำคัญเป็นอันดับสองเพื่อปรับโฟกัสให้ได้
ติดตาม:
เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและค้างไว้ ผลิตภัณฑ์จะติดตามวัตถุภายในบริเวณโฟกัสอัตโนมัติที่เลือกไว้ การตั้งค่านี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อตั้งโหมดโฟกัสเป็น [AF ต่อเนื่อง] วางเคอร์เซอร์ไปที่ [ติดตาม] บนหน้าจอตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] จากนั้นเลือกบริเวณที่ต้องการเพื่อเริ่มการติดตามโดยใช้ด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม นอกจากนี้ ท่านยังสามารถย้ายบริเวณเริ่มติดตามไปยังจุดที่ต้องการ โดยกำหนดให้บริเวณนั้นเป็นโซน จุดที่ปรับได้ หรือจุดที่ปรับได้แบบขยาย


ตัวอย่างของการแสดงกรอบการโฟกัส

กรอบการโฟกัสจะแตกต่างกันดังที่แสดงไว้ด้านล่าง


เมื่อโฟกัสไปยังพื้นที่ขนาดใหญ่

เมื่อโฟกัสไปยังพื้นที่ขนาดเล็ก

 • เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไปที่ [กว้าง] หรือ [โซน] กรอบการโฟกัสอาจสลับไปมาระหว่าง “เมื่อโฟกัสไปยังพื้นที่ขนาดใหญ่” กับ “เมื่อโฟกัสไปยังพื้นที่ขนาดเล็ก” ขึ้นอยู่กับวัตถุหรือสถานการณ์
 • เมื่อท่านติดเลนส์ A-mount กับอะแดปเตอร์แปลงเมาท์ (LA-EA1, LA-EA3 หรือ LA-EA5) (แยกจำหน่าย) กรอบการโฟกัสสำหรับ “เมื่อโฟกัสไปยังพื้นที่ขนาดเล็ก” อาจแสดงขึ้น

เมื่อโฟกัสได้โดยอัตโนมัติตามระยะทั้งหมดของจอภาพ

 • เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นซูมอื่นนอกเหนือจากซูมด้วยเลนส์ การตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] จะถูกปิดการใช้งาน และกรอบการโฟกัสจะแสดงเป็นเส้นประ AF จะจับที่บริเวณจุดกึ่งกลางและรอบ ๆ เป็นหลัก


เมื่อต้องการย้ายพื้นที่โฟกัส

 • เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไว้ที่ [โซน], [จุดที่ปรับได้] หรือ [จุดที่ปรับได้แบบขยาย] ถ้ากดปุ่มที่กำหนดให้เป็น [มาตรฐานโฟกัส] ท่านจะสามารถถ่ายภาพขณะย้ายกรอบการโฟกัสโดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุมได้ หากต้องการให้กรอบการโฟกัสกลับไปที่ตรงกลางจอภาพ ให้กดปุ่ม ขณะที่กำลังย้ายกรอบ เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าถ่ายภาพโดยใช้ปุ่มควบคุม ให้กดปุ่มที่กำหนดให้กับ [มาตรฐานโฟกัส]
 • ท่านสามารถเลื่อนกรอบการโฟกัสอย่างรวดเร็วได้โดยแตะแล้วลากกรอบการโฟกัสนั้นในจอภาพ ตั้งค่า [ระบบสัมผัส] ไปที่ [เปิด] แล้วตั้งค่า [ฟังก์ชั่นของระบบสัมผัส] ไปที่ [โฟกัสโดยแตะจอ] ไว้ล่วงหน้า


ในการติดตามวัตถุชั่วคราว (เปิดติดตาม)

ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าชั่วคราวสำหรับ [บริเวณปรับโฟกัส] เป็น [ติดตาม] ขณะที่ท่านกดคีย์กำหนดเองที่ได้กำหนด [เปิดติดตาม] ไว้ล่วงหน้าค้างไว้ การตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ก่อนท่านใช้งาน [เปิดติดตาม] จะเปลี่ยนเป็นการตั้งค่า [ติดตาม] ที่เทียบเท่า

เช่น:

[บริเวณปรับโฟกัส] ก่อนท่านใช้งาน [เปิดติดตาม] [บริเวณปรับโฟกัส] ขณะที่ [เปิดติดตาม] เปิดอยู่
[กว้าง] [ติดตาม: กว้าง]
[จุดที่ปรับได้: S] [ติดตาม: จุดที่ปรับได้ S]
[จุดที่ปรับได้แบบขยาย] [ติดตาม: จุดที่ปรับได้แบบขยาย]

คำแนะนำ

 • ในการตั้งค่าเริ่มต้น จะกำหนด [บริเวณปรับโฟกัส] ให้กับปุ่ม C3

หมายเหตุ

 • [บริเวณปรับโฟกัส] จะถูกล็อคไว้ที่ [กว้าง] ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
  • [เลือกบรรยากาศ]
 • พื้นที่โฟกัสอาจไม่สว่างขึ้นในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง หรือเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดในครั้งเดียว
 • เมื่อเลื่อนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ (ภาพเคลื่อนไหว) หรือ หรือในระหว่างการถ่ายภาพเคลื่อนไหว จะไม่สามารถเลือก [ติดตาม] เป็น [บริเวณปรับโฟกัส] ได้
 • เมื่อตั้งค่า [เป้าหมายที่ค้นหา] สำหรับ [ตั้ง AF ตามใบหน้า/ตา] ไปที่ [สัตว์], [ติดตาม] จะไม่สามารถเลือกเป็น [บริเวณปรับโฟกัส] ได้
 • ท่านไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นที่กำหนดให้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา ของปุ่มควบคุมหรือปุ่มกำหนดเอง 4 ในขณะกำลังย้ายกรอบการโฟกัสได้