การเก็บภาพสีขาวมาตรฐานเพื่อตั้งสมดุลแสงสีขาว (สมดุลแสงสีขาวแบบกำหนดเอง)

ในฉากที่แสงโดยรอบประกอบไปด้วยแหล่งกำเนิดแสงหลายชนิด แนะนำให้ใช้สมดุลแสงสีขาวกำหนดเองเพื่อให้สร้างสีขาวได้อย่างแม่นยำท่านสามารถบันทึกการตั้งค่าได้ 3 ชุด

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [สมดุลย์แสงสีขาว] → เลือกจาก [กำหนดเอง 1] ถึง [กำหนดเอง 3] แล้วกดด้านขวาของปุ่มควบคุม
 2. เลือก แล้วกดตรงกลางของปุ่มควบคุม
 3. ถือผลิตภัณฑ์โดยให้บริเวณสีขาวครอบคลุมกรอบการถ่ายภาพสมดุลแสงสีขาวทั้งหมด แล้วกดที่ตรงกลางของปุ่มควบคุม
  หลังจากที่เสียงชัตเตอร์ดัง ค่าที่วัด (อุณหภูมิสีและฟิลเตอร์สี) จะแสดงขึ้นมา
  • หลังจากเก็บภาพสีขาวมาตรฐาน ท่านสามารถแสดงหน้าจอการปรับละเอียดโดยกดที่ด้านขวาของปุ่มควบคุม ท่านสามารถปรับโทนสีแบบละเอียดตามที่ต้องการ
 4. กดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม
  ค่าที่วัดจะถูกบันทึกไว้จอภาพจะกลับไปแสดงข้อมูลการบันทึก ขณะที่คงการตั้งค่าสมดุลแสงสีขาวกำหนดเองที่บันทึกไว้
  • กล้องจะยังคงจำการตั้งค่าสมดุลแสงสีขาวแบบกำหนดเองที่บันทึกไว้จนกว่าจะถูกเขียนทับโดยการตั้งค่าอื่น

หมายเหตุ

 • ข้อความ [การบันทึก WB กำหนดเองล้มเหลวแล้ว] จะแสดงให้เห็นว่าค่าอยู่ในช่วงที่ไม่ได้คาดไว้ เช่น วัตถุสีสดเกินไป ท่านสามารถบันทึกการตั้งค่าได้แล้วในตอนนี้ แต่ขอแนะนำให้ท่านตั้งค่าสมดุลแสงสีขาวอีกครั้ง เมื่อมีการตั้งค่าที่ผิดพลาด ตัวแสดง จะเปลี่ยนเป็นสีส้มบนจอแสดงข้อมูลการบันทึก ตัวแสดงจะแสดงขึ้นเป็นสีขาว เมื่อค่าตั้งอยู่ในช่วงที่คาดหวังไว้
 • ถ้าท่านใช้แฟลชเมื่อจับภาพสีขาวพื้นฐาน สมดุลแสงสีขาวแบบกำหนดเองจะถูกบันทึกไว้ร่วมกับแสงจากแฟลช ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้แฟลชเมื่อใดก็ตามที่ท่านถ่ายภาพด้วยการตั้งค่าที่เรียกใช้ซึ่งบันทึกไว้พร้อมแฟลช