รูปแบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

รูปแบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่อไปนี้สามารถใช้กับกล้องนี้ได้

XAVC S คืออะไร

บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยความละเอียดสูง เช่น 4K ด้วยการแปลงเป็นภาพเคลื่อนไหว MP4 โดยใช้ตัวแปลงสัญญาณ MPEG-4 AVC/H.264 MPEG-4 AVC/H.264 สามารถบีบอัดข้อมูลภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถบันทึกภาพถ่ายคุณภาพสูงพร้อมกับลดปริมาณข้อมูลได้

รูปแบบการบันทึก XAVC S/AVCHD

XAVC S 4K:
อัตราบิต: ประมาณ 100 Mbps หรือประมาณ 60 Mbps
บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยความละเอียด 4K (3840×2160)
XAVC S HD:
อัตราบิต: ประมาณ 100 Mbps ประมาณ 60 Mbps ประมาณ 50 Mbps ประมาณ 25 Mbps หรือประมาณ 16 Mbps
บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยคุณภาพที่คมชัดกว่า AVCHD ด้วยจำนวนข้อมูลที่มากกว่า
AVCHD:
อัตราบิต: ประมาณ 24 Mbps (สูงสุด) หรือประมาณ 17 Mbps (โดยเฉลี่ย)
รูปแบบ AVCHD สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จัดเก็บอื่น ๆ นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ได้เป็นจำนวนมาก
  • อัตราบิต คือ จำนวนข้อมูลที่ประมวลผลภายในระยะเวลาที่กำหนด