ตั้งเวลาถ่ายภาพตัวเอง 

ท่านสามารถเปลี่ยนมุมของจอภาพและถ่ายภาพขณะที่มองจากจอภาพ

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ตั้งเวลาถ่ายภาพตัวเอง] [เปิด]
  2. เอียงจอภาพขึ้นประมาณ 180° จากนั้นหันเลนส์มาที่ตัวท่าน

  3. กดปุ่มชัตเตอร์หรือ แตะที่วัตถุบนจอภาพ
    ผลิตภัณฑ์จะเริ่มการถ่ายภาพด้วยระบบตั้งเวลาหลังผ่านไปสามวินาที

คำแนะนำ

  • ถ้าต้องการใช้โหมดขับเคลื่อนอื่นนอกเหนือจากโหมดตั้งเวลาหน่วง 3 วินาที ให้ตั้งค่า [ตั้งเวลาถ่ายภาพตัวเอง] ไปที่ [ปิด] ก่อน จากนั้นปรับเอียงจอภาพขึ้นประมาณ 180 องศา