ใบหน้าที่บันทึกไว้ก่อน

ตั้งค่าว่าจะโฟกัสโดยเน้นใบหน้าที่บันทึกไว้ให้เป็นจุดสำคัญหรือไม่ โดยใช้ [การบันทึกใบหน้า]

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ใบหน้าที่บันทึกไว้ก่อน] → การตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
โฟกัสโดยเน้นใบหน้าที่บันทึกไว้ให้เป็นจุดสำคัญโดยใช้ [การบันทึกใบหน้า]
ปิด:
โฟกัสโดยไม่เน้นใบหน้าที่บันทึกไว้ให้เป็นจุดสำคัญ

คำแนะนำ

  • ในการใช้ฟังก์ชั่น [ใบหน้าที่บันทึกไว้ก่อน] ให้ตั้งค่าดังต่อไปนี้
    • [ใบหน้า/ตาก่อนใน AF] ใต้ [ตั้ง AF ตามใบหน้า/ตา]: [เปิด]
    • [เป้าหมายที่ค้นหา] ใต้ [ตั้ง AF ตามใบหน้า/ตา]: [มนุษย์]