การระบุภาพที่จะพิมพ์ (เลือกพิมพ์)

ท่านสามารถระบุล่วงหน้าว่าภาพนิ่งภาพใดในการ์ดหน่วยความจำที่ท่านต้องการพิมพ์ในภายหลัง ไอคอน (สั่งพิมพ์) จะปรากฏขึ้นบนภาพที่ระบุ DPOF ย่อมาจาก “Digital Print Order Format”
การตั้งค่า DPOF จะถูกเก็บไว้หลังจากที่พิมพ์ภาพแล้ว ขอแนะนำให้ท่านยกเลิกการตั้งค่านี้หลังจากที่พิมพ์ภาพแล้ว

  1. MENU(เล่น) → [เลือกพิมพ์] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

หลายภาพ:

เลือกภาพที่ต้องการสั่งพิมพ์

(1) เลือกภาพและกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม เครื่องหมาย จะแสดงอยู่ในช่องกาเครื่องหมาย ยกเลิกการเลือกโดยกดตรงกลางปุ่มอีกครั้ง แล้วลบเครื่องหมาย

(2) หากต้องการพิมพ์ภาพอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ (1) หากต้องการเลือกทุกภาพจากวันที่วันใดวันหนึ่งหรือโฟลเดอร์ที่เจาะจง ให้เลือกช่องกาเครื่องหมายของวันที่หรือโฟลเดอร์ดังกล่าว

(3) MENU[ตกลง]

ยกเลิกทุกภาพ:
ล้างเครื่องหมาย DPOF ทั้งหมด
ตั้งค่าพิมพ์:
ตั้งว่าจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์วันที่บนภาพที่บันทึกด้วยเครื่องหมาย DPOF
  • ตำแหน่งหรือขนาดของวันที่ (ด้านในหรือด้านนอกภาพ) อาจแตกต่างกันไปตามเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

  • ท่านไม่สามารถเพิ่มเครื่องหมาย DPOF ในไฟล์ต่อไปนี้ได้
    • ภาพ RAW
  • ไม่สามารถระบุจำนวนที่จะพิมพ์ได้
  • เครื่องพิมพ์บางเครื่องจะไม่รองรับฟังก์ชั่นการพิมพ์วันที่