การควบคุมกล้องโดยใช้สมาร์ทโฟน Android (SSID)

ท่านสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์นี้ด้วยสมาร์ทโฟนของท่านได้ โดยเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับกล้องโดยใช้ SSID และรหัสผ่าน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] ไว้ที่ [เปิด] โดยการเลือก MENU(เครือข่าย) → [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน]

 1. MENU(เครือข่าย) → [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน][การเชื่อมต่อ]
  QR Code จะแสดงขึ้นบนจอภาพของผลิตภัณฑ์นี้
 2. กดปุ่ม (ลบ) ของผลิตภัณฑ์นี้
  SSID และรหัสผ่านของผลิตภัณฑ์นี้จะแสดงขึ้นที่บนจอภาพของผลิตภัณฑ์

 3. เปิดใช้งาน Imaging Edge Mobile ในสมาร์ทโฟนของท่าน
 4. เลือกชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์นี้ (DIRECT-xxxx: xxxx)
 5. ใส่รหัสผ่านที่แสดงบนผลิตภัณฑ์นี้
  สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์
  • ขณะนี้ท่านสามารถถ่ายภาพได้จากระยะไกลในขณะที่ตรวจสอบองค์ประกอบของภาพบนหน้าจอสมาร์ทโฟนได้

หมายเหตุ

 • อาจเกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุได้เนื่องจากการรับส่งสัญญาณ Bluetooth และการรับส่งสัญญาณ Wi-Fi (2.4 GHz) ใช้ย่านความถี่เดียวกัน หากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่เสถียร สามารถแก้ไขได้โดยการปิดฟังก์ชั่น Bluetooth ของสมาร์ทโฟน หลังจากนั้น ฟังก์ชั่นการเชื่อมโยงข้อมูลการระบุตำแหน่งจะไม่สามารถใช้งานได้