การตรวจสอบกล้องและรายการที่ให้มาด้วย

ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บแสดงถึงจำนวนชิ้น

 • กล้อง (1)
 • อะแดปเตอร์ AC (1)

  ประเภทของอะแดปเตอร์ AC อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท/ภูมิภาค

 • NP-FZ100 แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ (1)

 • สายไมโคร USB (1)

 • สายสะพาย (1)

 • ฝาปิดตัวกล้อง (1)

 • ฝาแท่นเสียบ (1) (ติดอยู่บนกล้อง)
 • ถ้วยยางรองตา (1)

 • คู่มือเริ่มต้นใช้งาน (1)
 • คู่มืออ้างอิง (1)