เอฟเฟ็คของภาพ

เลือกฟิลเตอร์ลูกเล่นที่ต้องการ เพื่อให้ได้ภาพที่น่าประทับใจและเป็นศิลปะยิ่งขึ้น

 1. MENU(ตั้งค่ากล้อง1) → [เอฟเฟ็คของภาพ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปิด:
ปิดฟังก์ชั่น [เอฟเฟ็คของภาพ]
กล้องทอย:
สร้างภาพที่นุ่มนวลโดยมีเงาที่มุมภาพและความคมชัดลดลง
สีสันสดใส:
สร้างภาพให้ดูสดใสโดยเน้นโทนสี
โปสเตอร์ไรเซชั่น:
สร้างภาพคอนทราสต์สูง ดูเป็นนามธรรม โดยเน้นแม่สีให้มาก หรือใช้สีขาวดำ
ภาพแนวเรโทร:
สร้างภาพให้ดูเหมือนภาพเก่าโดยใช้โทนสีเซเปีย และคอนทราสต์ซีดจาง
ภาพโทนสว่างนุ่มนวล:
สร้างภาพตามบรรยากาศที่ระบุ: สว่าง โปร่งแสง บอบบาง ละเอียดอ่อน นุ่มนวล
สีบนพื้นขาวดำ:
สร้างภาพที่คงบางสีไว้ แต่เปลี่ยนสีอื่นเป็นขาวดำ
สีเดียวคอนทราสต์สูง:
สร้างภาพขาวดำคอนทราสต์สูง
สีเดียวโทนเข้ม:
สร้างภาพขาวดำที่เต็มไปด้วยการไล่ระดับและมีรายละเอียด

คำแนะนำ

 • บางรายการสามารถทำการตั้งค่าอย่างละเอียดได้โดยกดด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม

หมายเหตุ

 • ถ้าท่านใช้ฟังก์ชั่นซูมอื่นนอกเหนือจากการซูมด้วยเลนส์ การตั้งค่าอัตราซูมให้ใหญ่ขึ้นจะทำให้ [กล้องทอย] มีประสิทธิภาพลดลง
 • เมื่อเลือก [สีบนพื้นขาวดำ] ภาพอาจไม่คงสีที่เลือกไว้ ขึ้นอยู่กับวัตถุหรือเงื่อนไขในการถ่ายภาพ
 • ท่านไม่สามารถตรวจสอบเอฟเฟ็คต่อไปนี้บนหน้าจอถ่ายภาพ เนื่องจากกล้องประมวลผลภาพหลังจากถ่ายภาพ นอกจากนี้ ท่านยังไม่สามารถถ่ายภาพอื่นจนกว่าการประมวลผลภาพจะเสร็จสิ้น ท่านไม่สามารถใช้เอฟเฟ็คเหล่านี้กับภาพเคลื่อนไหว
  • [สีเดียวโทนเข้ม]
 • ในกรณีของ [สีเดียวโทนเข้ม] ชัตเตอร์จะลั่นสามครั้งต่อการถ่ายหนึ่งภาพ ระมัดระวังเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้:
  • ใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อวัตถุไม่เคลื่อนไหวหรือไม่กะพริบไฟ
  • อย่าเปลี่ยนองค์ประกอบขณะถ่ายภาพ

  หากฉากในภาพมีคอนทราสต์ต่ำหรือกล้องสั่นมาก หรือเมื่อวัตถุไม่ชัดเจน ท่านอาจจะไม่ได้รับภาพ HDR ที่ดี หากกล้องตรวจพบสถานการณ์ดังกล่าว จะปรากฏบนภาพที่ถ่ายเพื่อแจ้งให้ท่านทราบ เปลี่ยนองค์ประกอบหรือถ่ายภาพใหม่อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงภาพเบลอ หากจำเป็น

 • ฟังก์ชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี้:
  • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
  • [เลือกบรรยากาศ]
 • เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [RAW] หรือ [RAW & JPEG] ฟังก์ัชั่นนี้จะไม่สามารถใช้งานได้