ล็อค AWB ชัตเตอร์ (ภาพนิ่ง)

ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะล็อคสมดุลแสงสีขาวขณะกดปุ่มชัตเตอร์ไว้หรือไม่ เมื่อตั้งค่า [สมดุลย์แสงสีขาว] ไว้ที่ [อัตโนมัติ] หรือ [อัตโนมัติใต้น้ำ]

ฟังก์ชั่นนี้ป้องกันการเปลี่ยนสมดุลแสงสีขาวโดยไม่ได้ตั้งใจในขณะถ่ายภาพต่อเนื่อง หรือเมื่อถ่ายภาพด้วยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ล็อค AWB ชัตเตอร์] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

กดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง:
ล็อคสมดุลแสงสีขาวขณะกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง แม้อยู่ในโหมดสมดุลแสงสีขาวอัตโนมัติ สมดุลแสงสีขาวยังถูกล็อคระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
ถ่ายภาพต่อเนื่อง:
ล็อคสมดุลแสงสีขาวไว้ที่การตั้งค่าการถ่ายภาพภาพแรกระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง แม้อยู่ในโหมดสมดุลแสงสีขาวอัตโนมัติ
ปิด:
ทำงานร่วมกับสมดุลแสงสีขาวอัตโนมัติแบบปกติ


เกี่ยวกับ [กดค้างล็อค AWB] และ [ปิดเปิดล็อค AWB]

ท่านยังสามารถล็อคสมดุลแสงสีขาวในโหมดสมดุลแสงสีขาวอัตโนมัติโดยกำหนด [กดค้างล็อค AWB] หรือ [ปิดเปิดล็อค AWB] ให้กับคีย์กำหนดเอง เลือก MENU → (ตั้งค่ากล้อง2) → กำหนด [กดค้างล็อค AWB] หรือ [ปิดเปิดล็อค AWB] โดยใช้ [คีย์กำหนดเอง] หากท่านกดคีย์ที่กำหนดไว้ระหว่างการถ่ายภาพ สมดุลแสงสีขาวจะถูกล็อค
ฟังก์ชั่น [กดค้างล็อค AWB] จะล็อคสมดุลแสงสีขาวโดยหยุดการปรับสมดุลแสงสีขาวอัตโนมัติขณะกดปุ่ม
ฟังก์ชั่น [ปิดเปิดล็อค AWB] จะล็อคสมดุลแสงสีขาวโดยหยุดการปรับสมดุลแสงสีขาวอัตโนมัติหลังจากกดปุ่มหนึ่งครั้ง เมื่อท่านกดปุ่มอีกครั้ง จะเป็นการปลดล็อค AWB

  • หากท่านต้องการล็อคสมดุลแสงสีขาวระหว่างถ่ายภาพเคลื่อนไหวในโหมดสมดุลแสงสีขาวอัตโนมัติ ให้เลือก MENU → (ตั้งค่ากล้อง2) → กำหนด [กดค้างล็อค AWB] หรือ [ปิดเปิดล็อค AWB] โดยใช้ [คีย์กำหนดเอง]

คำแนะนำ

  • เมื่อท่านถ่ายภาพด้วยแฟลชขณะที่ล็อคสมดุลแสงสีขาวอัตโนมัติอยู่ โทนสีอาจไม่เป็นธรรมชาติเพราะสมดุลแสงสีขาวถูกล็อคก่อนมีการปล่อยแฟลช ในกรณีนี้ ให้ตั้งค่า [ล็อค AWB ชัตเตอร์] เป็น [ปิด] หรือ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] และไม่ใช้ฟังก์ชั่น [กดค้างล็อค AWB] หรือฟังก์ชั่น [ปิดเปิดล็อค AWB] เมื่อถ่ายภาพ หรือ ตั้งค่า [สมดุลย์แสงสีขาว] ไปที่ [แฟลช]