การสร้างแผ่นดีวีดี (แผ่นบันทึก AVCHD) จากภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพความละเอียดสูง

ท่านสามารถสร้างแผ่นดีวีดี (แผ่นบันทึก AVCHD) ที่สามารถเล่นบนอุปกรณ์ที่รองรับ AVCHD (เช่น เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Sony Blu-ray หรือ PlayStation 4 เป็นต้น)

A. วิธีสร้างโดยใช้คอมพิวเตอร์

เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ Windows ท่านสามารถคัดลอกภาพเคลื่อนไหวที่นำเข้ามายังคอมพิวเตอร์และสร้างแผ่นดีวีดี (แผ่นบันทึก AVCHD) โดยใช้ PlayMemories Home
คอมพิวเตอร์ของท่านต้องสามารถสร้างแผ่นดีวีดีได้ (แผ่นบันทึก AVCHD)
เมื่อสร้างแผ่นดีวีดีเป็นครั้งแรก ให้เชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องใช้จะถูกเพิ่มลงในคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ (จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีสร้างแผ่นดิสก์โดยใช้ PlayMemories Home โปรดดูที่คู่มือช่วยเหลือสำหรับ PlayMemories Home

B. วิธีสร้างโดยใช้อุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์

ท่านสามารถสร้างแผ่นดีวีดี (แผ่นบันทึก AVCHD) โดยใช้เครื่องบันทึก Blu-ray และอื่น ๆ ได้เช่นกัน
โปรดดูรายละเอียดในคู่มือการใช้งานอุปกรณ์

หมายเหตุ

  • เมื่อสร้างแผ่นดีวีดี (แผ่นบันทึก AVCHD) โดยใช้ PlayMemories Home จากภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยรูปแบบ XAVC S คุณภาพของภาพจะถูกแปลงเป็น 1920×1080 (60i/50i) ทั้งนี้ไม่สามารถสร้างแผ่นดิสก์ที่ภาพมีคุณภาพดั้งเดิมได้
    หากต้องการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพดั้งเดิม ให้คัดลอกภาพเคลื่อนไหวไปยังคอมพิวเตอร์หรือสื่อภายนอก
  • เมื่อสร้างแผ่นบันทึก AVCHD โดยใช้ PlayMemories Home จากภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยรูปแบบ AVCHD โดยตั้งค่า [ตั้งค่าการบันทึก] ไว้ที่ [60i 24M(FX) ]/[50i 24M(FX) ] คุณภาพของภาพจะถูกแปลง และไม่สามารถสร้างแผ่นดิสก์ที่ภาพมีคุณภาพเท่าเดิมได้ การแปลงข้อมูลนี้อาจใช้เวลานาน หากต้องการบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยให้ภาพมีคุณภาพเท่าเดิม ให้ใช้แผ่นดิสก์ Blu-ray