โหมดขับเคลื่อน

เลือกโหมดที่เหมาะสำหรับวัตถุ เช่น การถ่ายเดี่ยว การถ่ายต่อเนื่อง หรือการถ่ายคร่อม

  1. เลือก / (โหมดขับเคลื่อน) บนปุ่มควบคุม → ค่าที่ต้องการ
    • ท่านยังสามารถตั้งโหมดขับเคลื่อนได้เช่นกัน โดยเลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [โหมดขับเคลื่อน]
  2. เลือกโหมดที่ต้องการด้วยด้าน ขวา/ซ้าย ของปุ่มควบคุม

รายละเอียดรายการเมนู

ถ่ายภาพเดี่ยว :
โหมดถ่ายภาพปกติ
ถ่ายภาพต่อเนื่อง :
ถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องขณะที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงค้างไว้
ตั้งเวลา :
ถ่ายภาพโดยใช้ระบบตั้งเวลาหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจำนวนวินาทีที่กำหนดไว้นับตั้งแต่ที่กดปุ่มชัตเตอร์
ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง) :
ถ่ายภาพตามจำนวนที่กำหนดไว้โดยใช้ระบบตั้งเวลาหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจำนวนวินาทีที่กำหนดไว้นับตั้งแต่ที่กดปุ่มชัตเตอร์
คร่อมต่อเนื่อง :
ถ่ายภาพหลายภาพขณะกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ โดยแต่ละภาพมีระดับแสงต่างกัน
คร่อมทีละภาพ :
ถ่ายภาพเท่าจำนวนที่ระบุ ทีละภาพ โดยแต่ละภาพมีระดับแสงต่างกัน
คร่อมสมดุลย์สีขาว :
ถ่ายภาพทั้งหมดสามภาพ โดยให้แต่ละภาพมีโทนสีต่างกันตามการตั้งค่าที่เลือกไว้สำหรับสมดุลแสงสีขาว อุณหภูมิสี และฟิลเตอร์สี
คร่อม DRO :
ถ่ายภาพทั้งหมดสามภาพ โดยให้แต่ละภาพมีระดับตัวปรับช่วงไดนามิกต่างกัน

หมายเหตุ

  • เมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [เลือกบรรยากาศ] และเลือก [กีฬา] จะไม่สามารถทำการ[ถ่ายภาพเดี่ยว] ได้