ตั้งค่าชดเชยแสง

ตั้งค่าว่าต้องการใช้ค่าชดเชยแสง เพื่อควบคุมทั้งแสงแฟลชและแสงรอบข้าง หรือเฉพาะแสงรอบข้าง

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง1) → [ตั้งค่าชดเชยแสง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

แสงปกติ&แฟลช:
ใช้ค่าชดเชยแสง เพื่อควบคุมทั้งแสงแฟลชและแสงรอบข้าง
เฉพาะแสงปกติ:
ใช้ค่าชดเชยแสง เพื่อควบคุมแสงรอบข้างเท่านั้น