บันทึกการตั้งค่า (ตั้งค่ากล้อง1/ตั้งค่ากล้อง2)

ให้ท่านบันทึกโหมดที่ใช้งานบ่อยหรือการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ได้สูงสุดถึง 2 รายการให้กับผลิตภัณฑ์นี้ และสูงสุดถึง 4 (M1 ถึง M4) รายการให้กับการ์ดหน่วยความจำ ท่านสามารถเรียกการตั้งค่าเหล่านี้กลับมาได้ เพียงใช้ปุ่มหมุนปรับโหมด

  1. ตั้งค่ากล้องให้มีการตั้งค่าที่ท่านต้องการบันทึก
  2. MENU(ตั้งค่ากล้อง1) → [ /บันทึกตั้งค่า] → หมายเลขที่ต้องการ
  3. กดที่ตรงกลางปุ่มควบคุมเพื่อยืนยัน

รายการที่สามารถบันทึกได้

  • ท่านสามารถบันทึกฟังก์ชั่นต่างๆ สำหรับการถ่ายภาพได้ รายการฟังก์ชั่นที่สามารถบันทึกได้จริงจะแสดงขึ้นในเมนูของกล้อง
  • รูรับแสง (ค่า F)
  • ความเร็วชัตเตอร์

การแก้ไขค่าที่บันทึกไว้

เปลี่ยนการตั้งค่าไปสู่ค่าที่ต้องการ แล้วทำการบันทึกใหม่อีกครั้งลงบนหมายเลขโหมดเดิม

หมายเหตุ

  • สามารถเลือก M1 ถึง M4 ได้เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำในผลิตภัณฑ์เท่านั้น
  • ไม่สามารถบันทึกการปรับเลื่อนโปรแกรม