โหมดสาธิต

ฟังก์ชั่น [โหมดสาธิต] จะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำโดยอัตโนมัติ (การสาธิต) เมื่อไม่ได้ใช้กล้องเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติ การตั้งค่าจะอยู่ที่ [ปิด]

  1. MENU(ตั้งค่า) → [โหมดสาธิต] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
ภาพเคลื่อนไหวสาธิตจะเริ่มเล่นเองอัตโนมัติถ้าไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลาประมาณหนึ่งนาที จะเล่นเฉพาะภาพเคลื่อนไหว AVCHD ที่ป้องกันไว้เท่านั้น
ตั้งค่าโหมดดูภาพไปที่ [ดู AVCHD] และป้องกันไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่มีวันที่และเวลาบันทึกที่เก่าที่สุด
ปิด:
ไม่แสดงการสาธิต

หมายเหตุ

  • ท่านสามารถตั้งค่ารายการนี้ได้เมื่อกล้องรับไฟจากอะแดปเตอร์ AC (ที่ให้มาด้วย) เท่านั้น
  • เมื่อไม่มีภาพเคลื่อนไหว AVCHD ที่ป้องกันไว้ในการ์ดหน่วยความจำ ท่านจะไม่สามารถเลือก [เปิด] ได้