การควบคุมกล้องโดยใช้ iPhone หรือ iPad (SSID)

ท่านสามารถควบคุมกล้องโดยใช้ iPhone หรือ iPad ได้ด้วยการต่อ iPhone หรือ iPad เข้ากับกล้องโดยใช้ SSID และรหัสผ่าน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] ไว้ที่ [เปิด] โดยการเลือก MENU(เครือข่าย) → [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน]

 1. MENU(เครือข่าย) → [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน][การเชื่อมต่อ]
  QR Code จะแสดงขึ้นบนจอภาพของผลิตภัณฑ์นี้
 2. กดปุ่ม (ลบ) ของผลิตภัณฑ์นี้
  SSID และรหัสผ่านของผลิตภัณฑ์นี้จะแสดงขึ้นที่บนจอภาพของผลิตภัณฑ์

 3. เลือกชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์นี้ (DIRECT-xxxx: xxxx) บนหน้าจอการตั้งค่า Wi-Fi ของ iPhone หรือ iPad ของท่าน

 4. ใส่รหัสผ่านที่แสดงบนผลิตภัณฑ์นี้


  iPhone หรือ iPad จะเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์
 5. ยืนยันว่า iPhone หรือ iPad ของท่านเชื่อมต่อกับ “SSID” ที่แสดงในผลิตภัณฑ์นี้แล้ว

 6. กลับสู่หน้าจอ “Home” ของ iPhone หรือ iPad แล้วเปิด Imaging Edge Mobile
  • ขณะนี้ท่านสามารถถ่ายภาพได้จากระยะไกลในขณะที่ตรวจสอบองค์ประกอบของภาพบนหน้าจอ iPhone หรือ iPad ได้

หมายเหตุ

 • อาจเกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุได้เนื่องจากการรับส่งสัญญาณ Bluetooth และการรับส่งสัญญาณ Wi-Fi (2.4 GHz) ใช้ย่านความถี่เดียวกัน หากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่เสถียร สามารถแก้ไขได้โดยการปิดฟังก์ชั่น Bluetooth ของสมาร์ทโฟน หลังจากนั้น ฟังก์ชั่นการเชื่อมโยงข้อมูลการระบุตำแหน่งจะไม่สามารถใช้งานได้