อัตราส่วนภาพ (ภาพนิ่ง)

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [อัตราส่วนภาพ] → การตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

3:2:
อัตราส่วนเท่ากับฟิล์ม 35 มม.
16:9:
อัตราส่วนภาพคือ 16:9
1:1:
อัตราส่วนแนวนอนและแนวตั้งเท่ากัน