ตั้งค่า HDMI: สัญญาณออก TC (ภาพเคลื่อนไหว)

ตั้งว่าจะแบ่งหรือไม่แบ่งชั้นข้อมูล TC (ไทม์โค้ด) บนสัญญาณออกผ่านขั้วต่อ HDMI เมื่อส่งสัญญาณออกไปยังอุปกรณ์การใช้งานระดับมืออาชีพอื่น ๆ
ฟังก์ชั่นนี้จะแบ่งชั้นข้อมูลของไทม์โค้ดบนสัญญาณออก HDMI โดยผลิตภัณฑ์จะส่งข้อมูลไทม์โค้ดเป็นสัญญาณดิจิตอล ไม่ใช่เป็นภาพที่แสดงบนหน้าจอ จากนั้นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถถอดข้อมูลเวลาออกมาจากสัญญาณดิจิตอล

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่า HDMI][สัญญาณออก TC] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
ส่งสัญญาณไทม์โค้ดออกไปยังอุปกรณ์อื่น
ปิด:
ไม่ส่งสัญญาณไทม์โค้ดออกไปยังอุปกรณ์อื่น

หมายเหตุ

  • เมื่อตั้งค่า [สัญญาณออก TC] ไว้ที่ [เปิด] กล้องอาจไม่ส่งออกภาพไปยังทีวีหรืออุปกรณ์บันทึกอย่างถูกต้อง ในกรณีดังกล่าว ตั้ง [สัญญาณออก TC] ไปที่ [ปิด]