การควบคุมกล้องโดยใช้ iPhone หรือ iPad (QR Code)

ท่านสามารถต่อ iPhone หรือ iPad เข้ากับกล้องโดยใช้ QR Code และสั่งงานกล้องโดยใช้ iPhone หรือ iPad
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] ไว้ที่ [เปิด] โดยการเลือก MENU (เครือข่าย) → [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน]

 1. MENU (เครือข่าย) → [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน][การเชื่อมต่อ]
  QR Code (A) และ SSID (B) จะแสดงขึ้นที่จอภาพของผลิตภัณฑ์นี้

 2. เปิด Imaging Edge Mobile บน iPhone หรือ iPad ของท่านแล้วเลือก [สแกน QR Code ของกล้อง]
 3. เลือก [OK] บนหน้าจอ iPhone หรือ iPad
  • เมื่อข้อความแสดงขึ้น เลือก [OK] อีกครั้ง
 4. อ่าน QR Code ที่แสดงบนจอภาพของผลิตภัณฑ์นี้ด้วย iPhone หรือ iPad
  iPhone หรือ iPad จะเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์
  • ขณะนี้ท่านสามารถถ่ายภาพได้จากระยะไกลในขณะที่ตรวจสอบองค์ประกอบของภาพบนหน้าจอ iPhone หรือ iPad ได้

คำแนะนำ

 • เมื่ออ่าน QR Code แล้ว SSID (DIRECT-xxxx) และรหัสผ่านของผลิตภัณฑ์นี้จะถูกลงทะเบียนไปยัง iPhone หรือ iPad ซึ่งจะช่วยให้ท่านเชื่อมต่อ iPhone หรือ iPad กับผลิตภัณฑ์ได้ง่าย ๆ ผ่าน Wi-Fi ในวันหลังโดยเลือก SSID (ตั้งค่า [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] ไว้ที่ [เปิด] ก่อนล่วงหน้า)

หมายเหตุ

 • อาจเกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุได้เนื่องจากการรับส่งสัญญาณ Bluetooth และการรับส่งสัญญาณ Wi-Fi (2.4 GHz) ใช้ย่านความถี่เดียวกัน หากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่เสถียร สามารถแก้ไขได้โดยการปิดฟังก์ชั่น Bluetooth ของสมาร์ทโฟน หลังจากนั้น ฟังก์ชั่นการเชื่อมโยงข้อมูลการระบุตำแหน่งจะไม่สามารถใช้งานได้
 • ถ้าท่านไม่สามารถเชื่อมต่อ iPhone หรือ iPad กับผลิตภัณฑ์นี้โดยใช้ QR Code ให้ใช้ SSID และรหัสผ่าน