โปรแกรมอัตโนมัติ

ให้ท่านถ่ายภาพโดยปรับระดับแสงอัตโนมัติ (ทั้งความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง)

ท่านสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นถ่ายภาพ เช่น [ISO]
  1. ตั้งปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ P (โปรแกรมอัตโนมัติ)
  2. ตั้งฟังก์ชั่นถ่ายภาพต่างๆ ตามที่ต้องการ
  3. ปรับโฟกัสและถ่ายภาพวัตถุ

ปรับเลื่อนโปรแกรม

เมื่อไม่ใช้แฟลชแล้ว ท่านสามารถเปลี่ยนค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง (ค่า F) พร้อมกันได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนค่าระดับแสงที่กล้องตั้งไว้

หมุนปุ่มหมุนเพื่อเลือกค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์พร้อมกัน

  • P” บนหน้าจอ จะเปลี่ยนเป็น “P*” เมื่อท่านหมุนปุ่มหมุน
  • หากต้องการยกเลิกการปรับเลื่อนโปรแกรม ให้ตั้งค่าโหมดถ่ายภาพเป็นโหมดอื่นที่ไม่ใช่ [โปรแกรมอัตโนมัติ] หรือปิดกล้อง

หมายเหตุ

  • การปรับเลื่อนโปรแกรมอาจจะไม่ถูกใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นกับความสว่างของสภาพแวดล้อม
  • ตั้งโหมดถ่ายภาพไปที่ตำแหน่งอื่นนอกเหนือจาก “P” หรือปิดสวิตช์เพื่อยกเลิกการตั้งค่าที่ท่านตั้ง
  • เมื่อความสว่างเปลี่ยนไป ค่ารูรับแสง (ค่า F) และความเร็วชัตเตอร์จะเปลี่ยนตามโดยรักษาปริมาณการปรับเลื่อนเดิมเอาไว้