การตั้งค่าวิธีสำหรับข้ามภาพต่างๆ (ตั้งค่าการข้ามภาพ)

ตั้งค่าปุ่มหมุนและวิธีที่จะใช้สำหรับข้ามภาพต่างๆ ในระหว่างเปิดดูภาพท่านสามารถค้นหาภาพที่ป้องกันไว้หรือภาพที่มีการให้คะแนนได้อย่างรวดเร็ว

  1. MENU(เล่น) → [ตั้งค่าการข้ามภาพ] → รายการที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เลือกปุ่มหมุน/วงล้อ:
เลือกปุ่มหมุนหรือปุ่มควบคุมที่จะใช้สำหรับข้ามภาพต่าง ๆ
วิธีการข้ามภาพ:
ตั้งค่าวิธีเปิดดูภาพด้วยฟังก์ชั่นข้ามภาพ

หมายเหตุ

  • [ตั้งค่าการข้ามภาพ] จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า [โหมดดูภาพ] เป็น [ดูภาพตามวันที่] หากไม่ได้ตั้ง [โหมดดูภาพ] เป็น [ดูภาพตามวันที่] กล้องจะแสดงภาพทุกภาพโดยไม่มีการข้ามภาพเสมอเมื่อท่านใช้ปุ่มหมุนที่เลือกด้วย [เลือกปุ่มหมุน/วงล้อ]
  • เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่น ข้ามภาพ ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวจะถูกข้ามไปเสมอ