การปรับการตั้งค่าพื้นที่โฟกัสไปที่ทิศทางของกล้อง (แนวนอน/แนวตั้ง) (สลับ AF แนวตั้งนอน)

ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยน [บริเวณปรับโฟกัส] และตำแหน่งของกรอบการโฟกัสตามทิศทางของกล้อง (แนวนอน/แนวตั้ง) ฟังก์ชั่นนี้มีประโยชน์เมื่อถ่ายฉากที่ท่านต้องเปลี่ยนตำแหน่งของกล้องบ่อย ๆ เช่น ภาพบุคคลหรือฉากกีฬา

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [สลับ AF แนวตั้งนอน] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปิด:
ไม่เปลี่ยน [บริเวณปรับโฟกัส] และตำแหน่งของกรอบการโฟกัสตามทิศทางของกล้อง (แนวนอน/แนวตั้ง)
จุดที่ปรับ AF เท่านั้น:
เปลี่ยนตำแหน่งของกรอบการโฟกัสตามทิศทางของกล้อง (แนวนอน/แนวตั้ง) ล็อค [บริเวณปรับโฟกัส] แล้ว
จุด AF + บริเวณ AF:
เปลี่ยนทั้ง [บริเวณปรับโฟกัส] และตำแหน่งของกรอบการโฟกัสตามทิศทางของกล้อง (แนวนอน/แนวตั้ง)

ตัวอย่างเช่น เมื่อเลือก [จุด AF + บริเวณ AF] ไว้

(A) แนวตั้ง: [จุดที่ปรับได้] (มุมบนซ้าย)

(B) แนวนอน: [จุดที่ปรับได้] (มุมบนขวา)

(C) แนวตั้ง: [โซน] (มุมล่างซ้าย)

 • ตรวจพบทิศทางของกล้องสามทิศทาง: แนวนอน แนวตั้งที่ด้านข้างของปุ่มชัตเตอร์หันขึ้น และแนวตั้งที่ด้านข้างของปุ่มชัตเตอร์คว่ำลง

หมายเหตุ

 • หากการตั้งค่าสำหรับ [สลับ AF แนวตั้งนอน] ถูกเปลี่ยน การตั้งค่าโฟกัสสำหรับทิศทางของกล้องแต่ละทิศทางจะไม่ถูกเก็บไว้
 • [บริเวณปรับโฟกัส] และตำแหน่งของกรอบการโฟกัสจะไม่เปลี่ยนแม้เมื่อตั้งค่า [สลับ AF แนวตั้งนอน] ไว้ที่ [จุด AF + บริเวณ AF] หรือ [จุดที่ปรับ AF เท่านั้น] ในกรณีต่อไปนี้
  • เมื่อตั้งค่าโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [อัตโนมัติอัจฉริยะ], [ภาพเคลื่อนไหว] หรือ [สโลและควิกโมชั่น]
  • ขณะกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
  • ขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว
  • ขณะใช้ฟังก์ชั่นซูมดิจิตอล
  • ขณะโฟกัสอัตโนมัติเปิดใช้งานอยู่
  • ระหว่างถ่ายภาพต่อเนื่อง
  • ระหว่างนับถอยหลังสำหรับระบบตั้งเวลา
  • เมื่อ [ขยายโฟกัส] เปิดอยู่
 • เมื่อท่านถ่ายภาพทันทีหลังเปิดสวิตช์กล้องและกล้องอยู่ในแนวตั้ง ภาพแรกจะถูกถ่ายด้วยการตั้งค่าโฟกัสในแนวนอนหรือด้วยการตั้งค่าโฟกัสล่าสุด
 • ไม่สามารถตรวจจับทิศทางของกล้องได้เมื่อเลนส์หันขึ้นหรือลง