การหมุนเวียนจุดโฟกัส

ตั้งค่าว่าจะอนุญาตให้กรอบโฟกัสเด้งจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งหรือไม่ เมื่อท่านย้ายกรอบโฟกัสโดยตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไว้ที่ [โซน], [จุดที่ปรับได้], [จุดที่ปรับได้แบบขยาย], [ติดตาม: โซน], [ติดตาม: จุดที่ปรับได้] หรือ [ติดตาม: จุดที่ปรับได้แบบขยาย] ฟังก์ชั่นนี้มีประโยชน์เมื่อท่านต้องการย้ายกรอบโฟกัสจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งอย่างรวดเร็ว

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง1)→[การหมุนเวียนจุดโฟกัส] → ค่าที่ต้องการ

    เมื่อเลือก [หมุนเวียน] ไว้:

รายละเอียดรายการเมนู

ไม่หมุนเวียน :
เคอร์เซอร์ไม่ขยับเมื่อท่านพยายามย้ายกรอบโฟกัสผ่านขอบ
หมุนเวียน :
เคอร์เซอร์เด้งไปยังขอบฝั่งตรงข้ามเมื่อท่านพยายามย้ายกรอบโฟกัสผ่านขอบ